Участь науковців КиМУ в науково-методичних конференціях управлінь освіти, молоді та спорту Деснянської РДА м. Києва та Баришівської РДА Київської області

30.10.2017

Девіз: Творчого учня може
виховати лише творчий вчитель…

Нині освіта є одним із найважливіших чинників розвитку суспільства. Її головною метою є створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного, фізичного розвитку і саморозвитку дітей, виховання покоління, здатного навчатись упродовж життя. Сучасні педагоги розуміють, що важливим є не предмет, який вивчають учні, а особистість, яку формує вчитель своєю професійною діяльністю. Тому дуже важливо спрямовувати учнів думати й діяти самостійно, розвивати їх творче мислення. А найголовніше - навчати так, щоб учень переконався в тому, що знання для нього є життєвою необхідністю.

Саме такою була мета науково-методичної конференції «Наукові дослідження учнівської молоді Малої академії наук – шлях до успіху», яку 30 жовтня 2017 року організували Управління освіти та районний науково-методичний центр Деснянської РДА в м. Києві (начальник управління – Постолюк Т.К.). У роботі конференції взяли участь науковці Київського міжнародного університету: професор Некряч А.І., д.політ.н., проректор з наукової роботи; професор Рудаківська С.В., к.філософ.н., проректор з довузівської роботи.

Учасниками конференції, крім керівників закладів освіти району, були завідувачі відділень і кафедр МАН м. Києва, зокрема: відділення філософії та суспільствознавства / історії; відділення української філології та мистецтвознавства; іноземної філології та зарубіжної літератури.

У виступах учасників конференції знайшли відображення такі теми, як: «Людина ХХІ століття: якою вона буде?» (проф. Некряч А.І. - КиМУ); «Профільно-орієнтована система університетської підготовки» (проф. Рудакіська С.В. - КиМУ); «Становлення творчого потенціалу особистості гімназиста через учніську науково-дослідницьку діяльність» (Бут А.О. - вчитель гімназії №283); «Психоемоційні аспекти підготовки учнів до захисту науково-дослідницької роботи МАН» (Усата А.Б. – вчитель гімназії №283) та ін. Детальніше.

31 жовтня 2017 р. професор Некряч А.І. взяла участь у науково-практичній настановчій конференції «Пріоритетні напрями діяльності Баришівського територіального відділення МАН учнівської молоді у 2017-2018 н.р.» (начальник управління освіти – Коцюрбій В.В., завідувач РМК – Загорулько О.В.), де також у центрі уваги освітян були питання формування компетенції, мотивації учнів до наукової діяльності, пошуку пріоритетних шляхів спіпраці з МАН Київської області, розширення співпраці з Київським міжнародним університетом з метою забезпечення наступності ланок системи освіти, залучення висококваліфікованих науковців університету для надання допомоги як вчителям, так і найобдарованішим учням. Детальніше.