Тиждень науки в КиМУ

17.11.2017

Ніхто не знає коли та яка саме наука першою з'явилась на світ, але досі людству не вдалося вичерпати всю багатогранність потенціалу людського пізнання. В умовах інноваційного суспільного прогресу саме вища освіта виступає вагомим осередком у підготовці науковців України. У процесі оволодіння професією студент має можливість у стінах університету набути не тільки професійні знання, а й розвивати пошукову діяльність, долучатися до наукових досліджень, представляти власні наукові доробки на конференціях, круглих столах.

Тому з великою зацікавленістю студенти Київського міжнародного університету долучилися до участі в Тижні науки, оголошений науковим відділом КиМУ (професор Некряч А.І. - проректор з наукової роботи, д.політ.н.) та студентським науковим товариством університету (викладач, аспірант - Алексанян В.І.) в період від 13 до 17 листопада 2017 року.

Учасниками Тижня науки стали студенти всіх десяти навчально-наукових інститутів і факультетів, Ліцею та Коледжу університету. Відповідно до плану Тижня було проведено 7 круглих столів, 2 науково-практичні конференції, засідання наукової школи професора Мартиненко С.М., д.пед.н., і політологічної наукової школи професора Некряч А.І., д.політ.н., члена-кореспондента Академії політичних наук, наукової школи професора Мушкудіані О.Н., д.філол.н.; лекція міжнародного маркетолога, директора компанії ФОРС Наталії Горбачевської, а також майстер-класи, тренінги (психологи Ю. Дика та А. Чеберко), брейн-ринги, творчі конкурси. У роботі конференцій взяли участь також провідні фахівці в галузі фармації (Клімов О.І. - голова правління ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата», Чумак В.Т. – к.хім.н., віце-президент Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, Пушкар Л.О. - експерт департаменту фармаконагляду Державного експертного центру МОЗ України) та ін.

Протягом Тижня науки 120 студентів представили власні наукові дослідження з питань сучасних економічних тенденцій в умовах глобалізації, сучасних підходів в архітектурі та дизайні, мистецтва відеоблогінгу, проблем стоматології в сучасному світі, зміни клімату та специфіки його прояву на території України, упровадження незалежних практик у фармації: досягнення та проблеми тощо.

Учасниками Тижня науки в КиМУ стали також учні та вчителі шкіл-партнерів університету (близько 230 осіб) смт. Бородянки, Фастова (Київська область), Козелецької гімназії №1 Чернігівської області, учні-члени Малої академії наук учнівської молоді Київської області.

Під час перебування в Київському міжнародному університеті старшокласники взяли участь у круглому столі Ліцею КиМУ «Європейський поступ України», а також у майстер-класах, інтелектуальних проектах, зокрема:

«Крокуємо Європою» - доцент Судак І.І., к.і.н.; «Захоплююче країнознавство» - професор Вяткіна Т.Г., д.екон.н. Тиждень науки в Київському міжнародному університеті був напруженим, але дуже ефективним і став результатом тісної співпраці викладачів, науковців зі студентами, активної роботи студентського наукового товариства (голова - викладач, аспірант Алексанян І.В.).

Про інтенсивність наукової роботи студентів свідчить їх публікації у збірнику студентських наукових робіт «Молодий будівничий України» (протягом 2016-2017 н.р. - 392 публікації).