Старт курсу «Introduction to Packet Tracer» Мережевої академії Cisco в КиМУ

26.10.2017

В умовах стрімкого розвитку ІТ-галузі та високого рівня конкуренції в усьому світі гостро постає проблема підготовки кваліфікованих фахівців, здатних виконувати бізнес-завдання з використанням інформаційних технологій, самостійно вести розробку IT-продуктів і створювати StartUp, сприяти пошуку інвесторів.

Саме на це і спрямована співпраця Київського міжнародного університету та Мережевої академії Cisco. Договір співпраці передбачає проведення для майбутніх ІТ-фахівців факультативів за сертифікованими програмами Академії, зокрема, 26 жовтня 2017 р. було розпочато курс «Introduction to Packet Tracer» (керівник курсудоцент Дьомічев К.Е., к.т.н.; інструкторвикладач Хайдуров В.В.), до якого долучилися студенти І-ІІІ курсів спеціальності «комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Протягом факультативних занять студенти матимуть доступ до програмного забезпечення курсу Packet Tracer Академії Cisco, отримають додаткові знання з мережевої технології, надійних інструментальних програм моделювання, які використовуються для візуалізації мереж та Інтернет-речей. Більше половини програми буде надано студентам англійською мовою. Після закінченні курсу студенти отримують сертифікати Мережевої академії Ciscо в КиМУ. Упевнені, що подібні курси стануть суттєвою допомогою студентам в оволодінні професією та їх професійній реалізації в майбутньому.