Розширення міжнародної співпраці КиМУ в межах спільних освітніх програм у 2017-2018 н.р.

04.04.2017

Реалізація стратегії міжнародного партнерства Київського міжнародного університету є одним з пріоритетних напрямків діяльності університету від самого початку свого заснування.

Відповідно до концепції розвитку КиМУ велику роль у цьому відіграє введення в навчальний процес англійської мови як другої робочої мови з метою підвищення якості освіти та ефективної інтеграції з міжнародною університетською спільнотою.

З 2015 року Київський міжнародний університет активно співпрацює з університетами Польщі, Латвії, Франції в межах спільних освітніх програм «Подвійний диплом».

Для розширення співпраці 27 березня та 4 квітня 2017 року відбулася зустріч президента університету, професора Хачатуряна Х.В., віце-президента, професора Шумигори Л.І. з представниками закордонних університетів. Угоди співпраці щодо підготовки фахівців за спорідненими спеціальностями, починаючи з 2017-2018 н.р., підписали: директор Grazina Markwaldiene (Клайпедський державний університет прикладних наук, Литва); ректор Шохиєн Нуралі Набот (Дангаринський державний університет, Таджикистан).

Підписані Угоди засвідчують домовленості про організацію навчання студентів за погодженими інтегрованими освітніми програмами, обміни студентів, науковців і викладачів, організацію спільних досліджень, спільне видання науково-методичних праць, наукових фахових журналів, сприяння академічній мобільності студентів, що надасть студентам, науково-педагогічним і педагогічним працівникам широкі перспективи для реалізації спільних проектів та ініціатив.