«Правова природа правочинів» та «Методологія вирішення цивілістичних казусів»: дослідження науковців та студентів КиМУ

22.03.2018

21 та 22 березня 2018 року, відповідно до плану наукових досліджень у межах теми «Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій розбудови правової та соціальної держави» в Київському міжнародному університеті відбулись: круглий стіл «Правова природа правочинів: аналітика складних питань» та науково-практичний семінар «Методологія вирішення цивілістичних казусів», організовані кафедрою теоретичних та приватно-правових дисциплін Навчально-наукового юридичного інституту (директор – доцент Панфілова Ю.М., к.ю.н.; завідувач кафедри – доцент Сапарова А.О., к.ю.н, модератор – доцент Ткаченко О.В., к.ю.н.).

До обговорення важливих і складних питань правової природи правочинів, інституту недійсності правочинів, а також розгляду окремих видів цивільних договорів, крім науковців, долучилися студенти інституту та Коледжу КиМУ (відділення-правознавство) - члени студентського наукового гуртка «Цивілістичні конструкції».

У виступах учасників круглого столу знайшли відображення обговорення наступних тем: Концепт юридичного акту в цивільному праві (доцент Ткаченко О.В., к.ю.н.); Специфіка правової природи договорів у міжнародному публічному праві (доцент Панфілова Ю.М., к.ю.н.); Правочини: погляд з перспективи теорії права (доцент Сапарова А.О., к.ю.н.); Деякі питання нотаріальної практики щодо правочинів (доцент Рябуш Л.А., к.ю.н.); Цивілістична і господарсько-правова концепції договору: деякі виміри відмежування (Спектор О.М., к.ю.н.); Правочини: деякі теоретичні питання (Бреус В.-студентка 2-го курсу); Специфіка правової природи заповіту (Ольшевська О.-студентка 3-го курсу); Вади волі і волевиявлення при вчиненні правочинів (Швець Р. – студент 2-го курсу); Інститут недійсності правочинів ( Пановик О. –студент 2-го курсу); Правова природа договору найму (Красман К.-студентка 4-го курсу Коледжу КиМУ); Проблеми співвідношення договорів підряду та договорів про надання послуг (Халюк А. – студентка 4-го курсу Коледжу КиМУ) та інші.

Метою науково-практичного семінару «Методологія вирішення цивілістичних казусів» (22 березня 2018 року, організатор – к.ю.н., доц. Ткаченко О.В.) було поглиблення знань студентів 3-4 курсів інституту з цивільного права та цивільного процесуального права, набуття ними навичок практичної роботи з юридичними матеріалами та аргументацією шляхом розгляду методики цивілістичної експертизи і вирішення типових практичних ситуацій (казусів). Джерельною основою аналізу виступали судові рішення.

Підсумовуючи роботу круглого столу та практичного семінару, слід зазначити, що жоден студент не залишився байдужим до обговорюваних тем, кожен мав можливість зачепити важливу для себе тему та задати нагальні питання доповідачам, відзначити для себе найбільш корисну та цікаву інформацію.

Крім того, викладацький склад із ентузіазмом поставився до бажання студентів якомога більше дізнатися про практичні основи своєї професії, пообіцявши, що заходи такого характеру будуть проводитися в університеті якомога частіше.


11 03/2023
10:00
Зустріч