Науково-практичний форум «Історія, сучасність та новітні тенденції у сфері забезпечення прав людини в Україні та світі»

11.12.2017

«У того, хто вирішить вивчити всі закони,
не залишиться часу на їх порушення»
Й.-В. Гете

10 грудня міжнародна спільнота відзначає знаменну подію в історії людської цивілізації – прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини. Цим документом «розпочалася нова ера в історії людства» - процес створення системи міжнародних стандартів у галузі прав людини, набуття ними універсального характеру. Важливо, щоб кожна людина знала свої права, щоб ці права стали цінністю, визнаною і державою, і суспільством.

Тому, 11 грудня 2017 року, з нагоди 69-ї річниці підписання Загальної декларації прав людини, в Київському міжнародному університеті відбувся науково-практичний форум на тему «Історія, сучасність та новітні тенденції у сфері забезпечення прав людини в Україні та світі», організований кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства (завідувач кафедри - доцент О.В. Чернецька, к.ю.н.).

Модератор форумудоцент Панфілова Ю.М. (к.ю.н.). Робочі мови - англійська, українська, російська.

У роботі науково-практичного форуму взяли участь студенти ІІ-IV курсів спеціальності «міжнародне право», які працювали в чотирьох науково-дискусійних платформах:

  • «Історія ідей та основні етапи розвитку прав людини»;
  • «Захист прав людини в умовах сьогодення: міжнародний та національний аспект»;
  • «Міжнародно-правовий захист прав вразливих категорій населення»;
  • «Захист прав людини в умовах збройних конфліктів».

У своїх виступах студенти представили дослідження, які стосувалися історичних передумов сучасної концепції прав людини та громадянина (Бєлкіна Катерина-2-й курс), ролі інституту Омбудсмена у механізмі забезпечення прав і свобод людини (Стрілець Вікторія та Маменко Анна – 3-й курс), міжнародно-правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю (Гончаренко Святослав – 2-й курс), механізму засхисту прав людини під час збройних конфліктів (Погодін Микита – 3-й курс) та ін.

Підводячи підсумки роботи науково-практичного форуму, Олена Василівна звернула увагу майбутніх фахівців з міжнародного права, що в цей день, з прийняттям Декларації людство отримало надію на право кожного бути вільним, дотримуватися своїх прав й обов’язків, не порушуючи прав і законних інтересів оточуючих людей.