Науково-практична конференція КиМУ та шкіл об’єднаної територіальної громади м. Десна

24.05.2017

24 травня 2017 року на базі Деснянської гімназії (Чернігівська область) відбулася науково-практична конференція, присвячена Дню науки та Дню Європи на тему: «Європейський вибір України: реалії та перспективи», учасниками якої стали науковці Київського міжнародного університету, вчителі та учні 5 шкіл об’єднаної територіальної громади м. Десна Чернігівської області. Організатори: науковий відділ КиМУ – професор Некряч А.І. (проректор з наукової роботи, д.політ.н.) і Римарєв К.Є. (директор Деснянської гімназії).

Конференція проходила в межах програми співпраці «Школа-КиМУ; партнери в освіті», метою якої є об'єднання зусиль середньої та вищої школи в забезпеченні наступності в освіті, надання допомоги в професійній орієнтації учнів та залучення молоді до наукових досліджень.

Команду науковців Київського міжнародного університету очолила професор Некряч А.І. у складі: доцент Судак І.І. (к.і.н., заступник завідувача кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики), доцент Дьомічев К.Е. (к.т.н., декан факультету будівництва, архітектури та інформаційних технологій), доцент Абрамян Н.Д. (к.психол.н., завідувач кафедри психології та педагогіки), аспірант Алексанян В.І. (викладач кафедри міжнародних відноси та зовнішньої політики). Вони представили власні наукові дослідження з таких тем: «Людина ХХІ століття: якою їй бути?», «Переосмислення значення освіти в контексті сучасних викликів», «ІТ в ХХІ столітті», «Роль і місце психології у формуванні в молоді активної життєвої позиції», «Європейські стандарти та цінності як важлива умова трансформації світогляду сучасної молоді, а також відеопрезентацію «Новий погляд на систему освіти в техніці скрайбінгу» Кена Робінсона (Великобританія).

Сучасному суспільству потрібні творчі, діяльні, інтелектуально і духовно розвинені, фізично здорові люди. Великого значення набуває проблема соціально адаптованої особистості, здатної до самореалізації та самовизначення в суспільстві. Саме з цією метою науковці КиМУ провели майстер-класи, активну участь у яких взяли учасники конференції, а саме: для викладачів – «Як стати агентом змін в умовах реформування освіти»; для учнів – «Дипломатичний брейн-ринг»; «Сервіси для створення Web-сторінок»; «Психологія як наука про людину, для людини і в ім'я людини»; «Як стати лідером».

Спілкування носило щирий, доброзичливий, пізнавальний характер, учні отримали масу вражень від зустрічі.

Конференція закінчилася ухваленням спільної резолюції, у якій була висловлена підтримка всіма учасниками державного курсу на інтеграцію України до європейської спільноти та готовність викладачів середньої та вищої школи зробити все від них залежне, щоб їх випускники, здобувши сучасні знання, були спроможні виконувати складні завдання інноваційного розвитку держави, щоб європейські цінності стали невід'ємним складником нашого буття.