Міжвузівська науково-практична конференція в Юридичному інституті КиМУ

24.05.2017

24 травня 2017 року в Юридичному інституті Київського міжнародного університету відбулась Міжвузівська науково-практична конференція «Адміністративно-правове забезпечення безпеки людини та громадянина на сучасному етапі розвитку суспільства». Організатор - кафедра публічно-правових дисциплін (завідувач - професор Суббот А.І., д.ю.н).

У роботі конференції взяли участь викладачі, аспіранти, докторанти і студенти Київського міжнародного університету, Коледжу КиМУ, а також Національного авіаційного університету (м. Київ), Університету ДФС (м. Ірпінь), Львівського державного університету внутрішніх справ; Львівського національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів).

Проблема безпеки людини в глобалізованому світі є найактуальнішою, зважаючи на існуючі обставини, які породжують загрози і вимагають належного правового регулювання. Саме науковому аналізу досліджень науковців ВНЗ й обмовлена тематика наукового заходу. В обговоренні взяли активну участь також доцент Панфілова Ю.М. (директор Юридичного ін-ту КиМУ, к.ю.н.), доцент Бригінець О.О. (д.ю.н. УДФС), професор Бортник Н.П. (д.ю.н., Національний університет «Львівська політехніка»).

Під час конференції були представлені наукові доробки, у яких знайшли відображення обговорення таких тем:

адміністративно–правового забезпечення безпеки людини та громадянина (Нікітенко Д.О. – курсант УДФС); основних проблем у наданні адміністративних послуг органами влади та місцевого самоврядування (Якимів І.І. – студентка Коледжу КиМУ, Сай Р.Є.-студентка НАУ); обов’язкового медичного страхування в Україні (Гуцулюк Злата – студентка Коледжу КиМУ); національної безпеки в Україні (Поліщук Діана – студентка Коледжу КиМУ); забезпечення безпечності харчових продуктів як одного з напрямків адаптації українського законодавства до вимог Європейського Союзу (Годяк А.І. – к.ю.н., доцент Львівського державного університету ВС, докторант); актуальних проблем корупції (Дем'янчук Ю.В. – к.ю.н., докторант, УДФС) та ін.

Молоді науковці успішно презентували результати своїх досліджень, конференція пройшла в атмосфері творчого пошуку та жвавого спілкування між учасниками. Усі представлені доповіді (близько 100) будуть опубліковані в науковому Збірнику конференції, а її учасникам вручені сертифікати.