Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури»

28.02.2017

28 лютого 2017 року в Інституті лінгвістики та психології Київського міжнародного університету відбулася І Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури».

Організатори: Інститут лінгвістики та психології (директор, к.філол.н., доцент О.О. Нагачевська), Інститут журналістики Київського міжнародного університету (директор, к.і.н., доцент О.Ф. Самойлов) за участю факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (к.пед.н., професор В.М. Махінов).

У роботі конференції взяли участь науковці, аспіранти, члени наукових студентських товариств Київського міжнародного університету, навчальних закладів України, серед яких: Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв), Хмельницький національний університет, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (м. Хмельницький), Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (м. Переяслав-Хмельницький), Національний університет "Львівська політехніка" (м. Львів), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків).

Конференцію відкрила доцент О.О. Нагачевська, яка звернула увагу учасників на актуальність тематики конференції, обумовленої нині світовими вимогами до професійної підготовки фахівців і є складником наукової теми, над якою працює науково-педагогічний склад Інституту лінгвістики та психології КиМУ.

Координатор конференції професор А.І. Некряч (д.політ.н., проректор з наукової роботи Київського міжнародного університету) у своєму вітальному слові висловила сподівання, що дану конференцію слід розглядати як стартовий етап у підготовці науковців, аспірантів до ХХІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», яка відбудеться 15 березня 2017 року в КиМУ. Професор О.Д. Міхільов (д. філол.н., Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв) свій виступ присвятив темі «Концептуальный художественный синтез как продуктивное направление современного литературного процесса».

Робота конференції була продовжена в 6 секціях, у яких взяли участь 46 науковців і обговорювалися такі актуальні теми: інтермедіальний аналіз у системі дослідження художнього тексту (доцент О.О. Нагачевська); гендерна ідентичність як фактор формування образу фізичного Я (доцент Н.Д. Абрамян); ідіоматичний простір «HOMOSAPIENS» у сучасній англійській мові: лінгво-когнітивний аспект максими перекладу (доцент О.Ю. Титаренко, доцент І.В. Горохова); максими перекладу (професор О.М. Кінщак); термінологічна дублетність (доцент В.В. Верьовкін); передача експресивної функції вихідного тексту в перекладі з української мови на англійську (професор І.В. Гарнік); фразеологізми як аутентичні тексти малої форми та проблеми їх перекладу (доцент Т.В. Заболотна); явище телескопії в англійській мові (викладач І.Б. Тимошенко); національно-культурний компонент «Ostalgie» у літературному німецькому просторі (доцент Ю.А. Борисенко); Грем Грін як майстер Short Story (аспірант М.М. Алатея), сучасні тенденції глобалізації мови (доцент О.Ф. Самойлов); підготовка студентів - майбутніх учителів до використання сучасних технологій навчання англійської мови учнів початкової школи (доцент С.Ф. Лук’янчук) та ін.

Конференція надала можливість студентам і науковцям отримати цікавий досвід і дізнатися про сучасні підходи до викладання англійської мови, проблеми перекладу та особливості психології людини. Члени студентського наукового товариства, які виступили на конференції, продемонстрували цікаві дослідження та високий рівень підготовки.