Круглий стіл «Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях»

18.05.2017

Необхідність реформування медичної галузі в Україні вимагає підвищення якості підготовки медичних працівників, орієнтованої на впровадження інноваційних освітніх технологій і сучасних форм навчання відповідно до міжнародного досвіду.

Саме обговоренню цієї теми і був присвячений круглий стіл «Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях», який 18 травня 2017 р. відбувся в Київському міжнародному університету і в якому взяли участь науковці та студенти Медико-фармацевтичного і Стоматологічного факультетів КиМУ. Гостями круглого столу були: професор Асланян С.А., к.мед.н., заслужений лікар України (Українська військово-медична академія – УВМА, м. Київ); Олів’є Ведрін – керівник Аналітичного центру «Континентальний університет», експерт ЄС (2004-2007).

Організатор – науковий відділ КиМУ, професор Некряч А.І. – проректор з наукової роботи.

Учасників круглого столу привітав президент Київського міжнародного університету, професор Хачатурян Х.В., який зазначив своєчасність тематики обговорення та необхідність активного впровадження в навчальний процес стандартів, адаптованих до європейської вищої медичної освіти, оновлення матеріальної бази сучасним медичним обладнанням. Саме ці стратегічні напрямки є нині в центрі уваги при підготовці провізорів і лікарів–стоматологів у КиМУ. Обладнані в університеті стоматологічна клініка, фантомний клас, кабінети з терапевтичної та дитячої стоматології, класи ортопедії, ортодонтії, фармації, фармакології; навчальна аптека, кабінети фізики, хімії, мультимедійні класи відповідають сучасним вимогам. Навчальний процес забезпечується українською та англійською мовами.

Основними тематичними напрямками обговорення були:
Інноваційні підходи у підготовці фахівців в галузі медицини; Аналіз європейського досвіду як запорука успішної професійної реалізації майбутніх медичних працівників у єдиному європейському просторі; Громадське здоров'я в системі медичної освіти (доцент Коноваленко С.О., к.мед.н. - дистанційне навчання; методика єдиного дня; матрикули; телемедицина); Олів’є Ведрін; професор Асланян С.А.; доцент Паршиков В.О., к.фарм.н.; професор Суржанський С.К. д.мед.н.; доцент Мозолюк О.Ю., к.мед.н.

Враховуючи актуальність теми, яка була предметом обговорення круглого столу, та, прагнучи зробити власний посильний внесок у реалізацію Національної стратегії (2015-2025 рр.) побудови нової системи охорони здоров'я в Україні, науковці КиМУ висловили свою підтримку політики її реформування, підвищення якості підготовки медичних працівників у вищих навчальних закладах з урахуванням високих темпів розвитку світової медичної науки і практики. У зв'язку з тим, що багато питань потребують належного нормативно-правового з'ясування, були сформовані рекомендації до Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Комітету з питань охорони здоров'я ВРУ та Комітету з питань науки та освіти ВРУ щодо вдосконалення підготовки фахівців в галузі медицини у Україні.

Професорсько-викладацький склад Київського міжнародного університету своїм обов’язком вважає на високому професійному рівні, із застосуванням інноваційних технологій у навчанні забезпечувати навчально-науковий процес, щоб випускники здобули якісну освіту світового рівня, стали конкурентоспроможними фахівцями в галузі охорони здоров'я і мали можливість вибору праці у будь-якій країні світу.