ІI Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури»

06.03.2018

6 березня 2018 року в Навчально-науковому інституті лінгвістики та психології (директор, к.філол.н., доцент О.О. Нагачевська) було проведено II Міжвузівську науково-практичну конференцію «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури», організована - кафедрою германських мов та перекладу КиМУ (завідувач, к.ф.н., доцент О.М. Кінщак) та кафедрою психології та педагогіки КиМУ (завідувач, к.психол.н., доцент Н.Д. Абрамян).

У роботі конференції, разом із науковцями та аспірантами Інституту взяли участь кафедра англійської філології факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (к.філол.н., доцент О.Ю. Титаренко) та навчальні заклади України, серед яких: Хмельницький національний університет, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (м. Хмельницький), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків), Запорізький національний університет (м. Запоріжжя), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ).

Доцент О.О. Нагачевська, відкриваючи конференцію, акцентувала увагу на тому, що тематика конференції, над якою працює науково-педагогічний склад Інституту, зумовлена сучасними світовими вимогами до професійної підготовки фахівців з перекладу, психології, викладання іноземної мови та зарубіжної літератури.

Робота конференції була продовжена в 3 секціях: актуальні проблеми художнього та галузевого перекладу; лінгвокультурний, комунікативний та концептуальний вектори англо- та україномовного простору; сучасний літературний процес: проблеми, постаті, вектори художнього пошуки та методичні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури; новітні технології мовної освіти в Україні.

За результатами обговорення учасники конференції зробили висновки про сучасні підходи до викладання іноземних мов, проблеми перекладу, психології та зарубіжної літератури.