Спільне розширене засідання наукового товариства студентів КиМУ та МАН учнівської молоді Київської області

07.10.2016

7 жовтня 2016 року у стінах Київського міжнародного університету відбулося розширене засідання наукового товариства студентів, аспірантів і молодих учених Університету та Малої академії учнівської молоді Київської області (організатори – проректор з наукової роботи, член-кореспондент Академії політичних наук України, д.політ.н. професор Некряч А.І. та директор МАН, член Національної спілки письменників України, к.пед.н. Т.В. Петровська).

Метою спільного засідання є консолідація та всебічний розвиток наукового потенціалу студентської та учнівської молоді. Участь у заході, крім студентів та аспірантів КиМУ, взяли керівники і члени 25 районних відділень МАН Київської області.

Захід розпочався з відео презентації 22-х річної діяльності Київського міжнародного університет і вітання учасників від імені президента Університету професора Хачатуряна, яке оголосила професор А.І. Некряч, а також з привітальним словом до присутніх звернулася Т.В. Петровська.

Учасників конференції привітали й побажали плідної роботи, а також презентували наукові школи університету науковці:
  • професор І.П. Ющук – к.філол.н., завідувач кафедри слов’янського і загального мовознавства (керівник школи української мови);
  • професор О.Н. Мушкудіані – д.філол.н., академік Академії наук вищої освіти України, директор НДІ філології (керівник школи світової літератури);
  • професор Л.В. Артемова – д.пед.н., завідувач відділу аспірантури КиМУ (керівник школи з проблем теорії та практики виховання й навчання дітей дошкільного віку, учнів школи, студентів);
  • професор О.В. Переход – к.ф.-м.н., професор, експерт-організатор і представник міжнародного товариства з наукових досліджень в Україні (штаб-квартира в США) з вивчення незвичайних і загадкових явищ (керівник наукової школи вивчення загадкових природних явищ);
  • професор С.К. Суржанський – д.мед.н., завідувач кафедри стоматології (керівник наукової школи стоматології);
  • професор С.В. Рудаківська – к.філос.н., проректор з питань довузівської підготовки (керівник наукової школи «Інтелект»).

Голова наукового товариства студентів, аспірантів і молодих учених Київського міжнародного університету доцент Самойлов О.Ф. (к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики) розповів про науково-дослідницьку діяльність КиМУ, запросив оглянути виставку наукових доробків викладачів і студентів за останні роки, організовану спеціально до даного засідання. Діяльність студентських наукових товариств структурних підрозділів КиМУ - Юридичного інституту, Інституту міжнародних відносин, Інституту журналістики, Інституту лінгвістики та психології, Інституту телебачення, кіно і театру, Економічного, Стоматологічного та Медико-фармацевтичного факультетів, Коледжу, Ліцею - була висвітлена у виступах членів товариств.

Обговорення питань спільних напрямів співпраці, наукових заходів знайшло відображення в проекті меморандуму, який був ухвалений одностайно наприкінці заходу. Після урочистої частини учні МАН Київської області відвідали інститути й факультети КиМУ, зустрілися з професорсько-викладацьким складом, познайомились із кабінетами, лабораторіями, де проходить навчальний процес: судова аудиторія, криміналістичний кабінет, комп’ютерні, лінгафонні кабінети, психологічна лабораторія, кабінети з аптечної технології лікарських засобів, санітарії, гігієни, хірургічної стоматології та імплантології, а також класи терапевтичної та дитячої стоматології, ортопедії, ортодонтії, навчальні теле- та радіо студії тощо.

Будемо сподіватись, що співпраця Київського міжнародного університету та МАН Київської області сприятиме стимулюванню творчого потенціалу обдарованої молоді навчальних закладів області, її професійному самовизначенню відповідно до інтересів і здібностей.