Практичне судове засідання в Юридичному інституті КиМУ

15.12.2016

Одним із найефективніших видів занять для студентів Юридичного інституту є практичні судові засідання, які регулярно проводяться в судовій аудиторії Київського міжнародного університету. 15 грудня 2016 року студенти IV курсу Юридичного інституту КиМУ (директор - к.ю.н., доцент Ю.М. Панфілова) спеціальності право провели імітацію судового розгляду кримінальної справи з перевищенням меж необхідної оборони під керівництвом к.ю.н., професора Т.В. Данченко.

Основна мета — формування у студентів повнішого й розширенішого уявлення про порядок розгляду кримінальної справи в суді, навичок критичного мислення й ораторського мистецтва, уміння застосовувати набуті знання з професійних дисциплін на практиці.

Четвертокурсники детально і послідовно відобразили хід судового розгляду. Така форма практичних занять допомагає студентам відчути справжній дух юриспруденції, смак майбутньої професії, а саме: вжитись у роль судді (Панченко Станіслав), прокурора (Булдаков Дмитро), захисника (Шевченко Максим), підсудного (Коркін Денис), потерпілого (Шинкаренко Віталій), свідків (Мельник Марина, Оряп Владислав, Тулунжи Віталій).

На судовому засіданні були присутні і студенти I курсу Коледжу КиМУ спеціальності право. Для першокурсників студенти-учасники сформулювали чітке уявлення про розгляд справи в суді, включаючи всі стадії судового розгляду. Майбутні правники мали змогу ознайомитись із практичною реалізацією положень кримінального права.

Без сумніву, підготовка до проведення таких практичних занять, виконання проблемних завдань і ситуаційних вправ є дуже ефективним засобом організації самостійної роботи студентів, а побачене і почуте на імітованому судовому засіданні з усіма необхідними процесуальними атрибутами є для студентів найкращим матеріалом для закріплення теорії.