Методичний семінар для молодих викладачів

18.04.2016

18 квітня 2016 року відбувся методичний семінар «Навчання мовленнєвої діяльності в контексті методики проф. Х.В. Хачатуряна з використанням новітніх програм перекладу та редагування» для молодих викладачів кафедри германських мов Інституту лінгвістики та психології КиМУ (керівник семінару – доцент Ю.А. Борисенко).

У роботі семінару взяли участь викладачі І.Б. Тимошенко, Н.М. Щудла, Н.М. Сахнова, В.А. Долиний, Р.В. Манькова. Керівник семінару Ю.А. Борисенко зазначив, що як і будь-яка інша діяльність, говоріння має певну мету, в основі якої лежить потреба монологічного чи діалогічного висловлювання. Безперечно, цей вид мовленнєвої діяльності є актуальним у контексті викладання іноземних мов за методикою проф. Х.В. Хачатуряна, насамперед коли йдеться про використання новітніх програм, реалізованих як на компакт-диску, так і в мережах online.

Надалі Юрій Анатолійович зробив акцент на важливій формі мовленнєвої взаємодії студентів на заняттях з іноземної мови, а саме на дискусію як творчу роботу з використанням новітніх програм і необхідність їх використання на заняттях з іноземної мови.

Викладач І.Б. Тимошенко додатково акцентувала увагу на необхідності частотного проведення дискусії та формування перекладацької компетенції з використанням у навчальному процесі нових інформаційних технологій як сукупності методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації, що значно розширює знання студентів.

Викладач Н.М. Щудла відзначила ключовий елемент інформаційних технологій, бо саме вони допомагають ефективно реалізовувати такі дидактичні принципи лінгвістичної освіти, як науковість, доступність, наочність та автономність.

Викладач Н.М. Сахнова наголосила, що в навчанні усного спілкування важливо передусім створити пізнавальну мотивацію, тобто поставити студента в таку ситуацію, щоб у нього виникла потреба, бажання долучитися до спілкування іноземною мовою, і за допомогою новітніх програм пізнавати світ краще, ставати мобільним і конкурентноспроможним на ринку праці.

Інші викладачі теж підтримали ідею впровадження на заняттях новітніх програм і слушно зауважили, що навчальний процес повинен іти в ногу з науково-технічним прогресом.

На закінчення семінару Ю.А. Борисенко підсумував, що такий етап роботи, як говоріння (монологічне чи діалогічне), являється важливим складником методики проф. Хачатуряна Х.В., яку потрібно доповнювати сучасними новітніми програмами, що спонукає студента до активної роботи на заняттях з іноземної мови, значно економить навчальний час і поліпшує результати навчання.