НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ДОРОБКИ НПП (НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ У ФАХОВИХ ЗБІРНИКАХ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ)

 1. Павлюк В.В. Напрями інтеграції програм ЛІРА САПР у пакет інформаційних технологій для архітектурного проектування будівель і споруд // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 2. Буравченко С.Г. Філософія архітектурної освіти // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 3. Діб М.З. Питання екологізації в архітектурній освіті, як сталий напрям підготовки архітекторів // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 4. Русаков І.О. Використання практичного досвіду головного архітектора проекту в тюторстві архітектурного проектування // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 5. Русевич Т.В. Методи підвищення архітектурно-художньої майстерності в освіті архітектора // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 6. Чемакіна О.В. Інновації в дистанційній формі навчання за освітньою програмою «Архітектура» галузі архітектура та містобудування // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 7. Буравченко С.Г. Семантика архітектури. Сучасні виклики формування архітектурно-просторового середовища // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 8. Бут Н.К. Актуальні проблеми педагогічної майстерності викладача передвищого/ вищого навчального закладу // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 9. Бутик М.В. Напрями інформатизації архітектурної освіти в галузі архітектури та містобудування // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 10. Хлюпін О.А. Досвід використання інформаційних технологій у архітектурному проектуванні сакральних споруд // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 11. Шуваєва-Нечипорук О.Ю. Інженерні дисципліни, як важливий освітній компонент програми підготовки архітекторів- бакалаврів // Матеріали конференції ХХVІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 12. Шевель Л.В., Матющенко Н.В. Методи використання сучасних інформаційних технологій в програмі навчальної дисципліни «Нарисна геометрія» для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Архітектура» Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 13. Буравченко С.Г., Дзюба К. О. Сценарні методи в проектуванні громадських просторів з програмами театралізації середовища. Зб. наукових праць «Проблеми розвитку міського середовища». 2020 - 1 (24) – С.69-78.
 14. Буравченко С.Г. Сценарні методи формування сталої архітектури багатоквартирних житлових будинків. Зб. наукових праць. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. В.В. Товбич. –К., КНУБА, 2020. – Вип. 56. –С.26-39.
 15. Буравченко С.Г. Method of visual analysis in development of general plans for architecture objects/ . Conference «Polit», 2020.
 16. Буравченко С.Г., Khlyupin O.A., Burchak A. Philosophy of modern high-density housing on the basis of neighborhood communities in the conditions of the european south. POLIT-2020: Матеріали. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-3 квітня 2020 року). Київ, НАУ. 2020. – Електронний ресурс. (0,4 д.а.)
 17. Буравченко С.Г., TitovaK.V. ЕSports as an architectural phenomenon // POLIT-2020: Матеріали. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-3 квітня 2020 року). Київ, НАУ. 2020. – Електронний ресурс. (0,4 д.а.)
 18. Буравченко С.Г., Sulaiman M.A. Approaches to the formation of urban space in cities with hot climate based on sustainable development concept. POLIT-2020: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-3 квітня 2020 року). Київ, НАУ. 2020. – Електронний ресурс. (0,4 д.а.)
 19. Буравченко С.Г., DziubaK.O. Тheatralization means for the residential area architectural environment (on the application of rc “Сhaika”). POLIT-2020: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-3 квітня 2020 року). Київ, НАУ. 2020. – Електронний ресурс. (0,4 д.а.).
 20. Буравченко С.Г., Дзюба К. О. Сценарні методи в проектуванні громадських просторів з програмами театралізації середовища. Зб. наукових праць «Проблеми розвитку міського середовища». 2020 - 1 (24) – С.69-78.
 21. О. В. Чемакіна, В. В. Грабовчак, О.В.Кузьмін, М.В.Бутик Композиція: Навчальний посібник. – К., КиМУ, 2020 – 136 с.
 22. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з архітектурного проектування “Вивчення класичних архітектурних форм” для студентів І-го курсу спеціальності 191 – “Архітектура та містобудування” (Видання друге, перероблене і доповнене):О.В. Чемакіна, М.В. Бутик. – Київ, КиМУ 2020 р. – 24 с.
 23. Бутик М.В.Архітектурні конструкції. Частина 2: Конспект лекцій. – К.: КиМУ, 2020.
 24. Методичні вказівкило виконання самостійної роботи по курсу «Композиція» Розділ.1 «Основи об'ємно-просторової композиції»:Чемакіна О.В., Тимошенко М.М. – Київ.: КиМУ, 2020 – 16 с.
 25. Бойко О.Л.Методичні рекомендації до вивчення курсу з дисципліни «Основи геодезії» для студентів 1 курсу спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво. – К.: КиМУ, 2020. – 45 с.
 26. Моркляник Б.В., Кузьмін О.В., Чемакіна О.В., Шуваєва О.Ю.Інженерне обладнання будівель: навч. посіб. / Моркляник Б.В., Кузьмін О.В., Чемакіна О.В., Шуваєва О.Ю. К.: КиМУ, 2020. 225 с.
 27. Бутик М.В.Архітектурні конструкції. Частина 1: Конспект лекцій. – К.: КиМУ, 2020.
 28. Бойко О.Л.Методичні рекомендації до вивчення практичного курсу з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 3 курсу коледжу спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво. – К.: КиМУ, 2020. – 60 с.
 29. Чемакіна О.В. ДСТУ «Дизайн і ергономіка. Знаки графічні для транспортних центрів. Загальні положення» 2019р. Рубцов А., Свірко В.,
 30. Чемакіна О.В.Моделювання систем візуальної інформації в середовищі транспортних центрів Теорія та практика дизайну. Збірник наукових праць. – Вип. 19. Дизайн архітектурного середовища – К.: НАУ, 2019. –C.77–87.
 31. Чемакіна О.В.Стандартизація дизайнерської діяльності. Навчальний посібник Херсон : Олді-плюс, 2019. 250 с. А.Л. Рубцов, В.О.Свірко
 32. Вірченко С. П., Омельяненко М.В., Омельяненко М.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування. Частина 3. «Архітектурне проектування та макетування».К.: Київ: КиМУ, 2019. 24 с
 33. Городецкий А.С Numerical Methods for Determining Stiffness Properties of a Bar Cross-Section  / А. С. Городецкий, М. С. Барабаш, Ю. Б. Филоненко // Cybernetics and Systems Analysis. - - Т. 55. – № 2. - С. 180-188.
 34. Буравченко С.Г., Мазурок О.П. Методичні основи сценарного проектування благоустрою прибудинкових теритьорій  перших масових серій багатоквартирної забудови.  Зб. наукових праць  НАУ «Проблеми розвитку міського середовища.2019  – С.69-78.
 35. Буравченко С.Г. Ситуативні підходи у сценарному моделюванні візуального сприйняття архітектурних об’єктів і середовища. Зб. наукових праць. Архітектурний вісник Архітектурний вісник КНУБА. Зб. наук. праць. - К.: Архітектурний вісник КНУБА- КНУБА, 2019. Вип. 17–18. С.171-181.
 36. Буравченко С.Г. Естетичне і типологічне походження нової тектонічної мови сучасної архітектури та її деякі конструктивні складові. Зб. наукових праць. Теорія і практика дизайну. –С.16-28.
 37. Буравченко С.Г. Аспекти систематизації сценарних методів проектування об’єктів архітектури. Зб. наукових праць: Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. В.В. Товбич. –К., КНУБА, 2019. – Вип. 55. –С.25-41.
 38. Буравченко С.Г. Учбовий посібник для студентів 4 курсу НАУ «Філософія архітектурної творчості».2019
 39. Концептуальні засади ВІМ/GIS інтеграції геопросторових даних аеропортів, отриманих лазерним скануванням / Бойко О.Л., Ляшенко Д.О., Прусов Д.Е. // Технічні науки і технології: зб. наук. праць.-Чернігів, 2019.- Вип.68.-С.656-665.
 40. Definition of coordinates and heights of obstacles by polar method / Boyko O. ,S.D. Kryachok, V.Yu. Belenok// Materials of the XIV International Scientific and Technical Conference "AVIA-2019", April 23-25, 2019, С. 8-23.12
 41. Войко Н.Ю., Колосов В.М.,Омельяненко М.В.: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Архітектурні конструкції» «Одноквартирний житловий будинок» для студентів 2 курсу спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво. – К.: КиМУ, 2019. – 43 с.
 42. Скрєбнєва С.М., Грабовчак В.В., Глушаниця А.І. Будівельне матеріалознавство : лабораторний практикум для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія».– К.: НАУ, 2019. – 68 с.
 43. Вірченко С. П., Омельяненко М.В., Омельяненко М.В.Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування. Частина 3. «Архітектурне проектування та макетування».К.: Київ: КиМУ, 2019. 24 с.
 44. Ergonomic design of visual information systems Іnternаtіоnаl Scіentіfіc Jоurnаl “Іnternаukа” http://www.іnter-nаukа.cоm/ 2018. – №22. https://doi.org /10.25313/25 20-20572018-22-4532
 45. Глобальні моделі компетенцій в архітектурній освіті. Міське середовище - ХХІ сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доповідей ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м.Київ, 14-16 березня 2018 р. / відп. ред. О.А. Трошкіна. - К.: НАУ, 2018, 246 - 249 с.
 46. Дизайн-ергономічні чинники створення візуальних інформаційних систем. - Теорія та практика дизайну. - 2018. - Вип. 15. - С. 149-173
 47. Методи містобудівного аналізу паркових територій на прикладі міста Києва/О.В.Чемакіна, Л.Я.Яценко, М.В.Бутик// Тези доповідей:ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу Міське середовище - ХХІ сторіччя.: Архітектура. Будівництво. Дизайн, м.Київ, 14-16 березня 2018 р. / відп. ред. О.А. Трошкіна. - К.: НАУ, 2018, 246 - 249 с.
 48. Просторова організація середовища життєдіяльності для маломобільних груп населення: навчально-методичнийпосібник К.: НАУ, 2018 – 35 с.
 49. Чемакіна О.В. Агєєва Г.М. Бжезовська Н.В. Теорія містобудування: методичні рекомендації до самостійної роботи. методичні рекомендації до самостійної роботи. К. : НАУ, 2018.
 50. Чемакіна О.В. Агєєва Г.М. Бжезовська Н.В. «Теорія містобудування: практикум». Практикум. К. : НАУ, 2018
 51. Тимошенко М.М. Голодомор в Україні 1932-1933р., як військово-оперативний силовий захід. Урбаністичні наслідки. Матеріали міжнародної наукової конференції «Соціопросторова та символічна інженерія суспільства: до річниці Голодомору та масових репресій 1932-1933р.р.» 10-12.05.2018. КНУБА, представництво Польської академії наук в Києві. Київ, КНУБА.
 52. Тимошенко М.М. Пневматичні об’єкти в дизайні міського архітектурного середовища. Випуск 1 (20) науково-технічна конференція. Київ, НАУ,2018.
 53. Тимошенко М.М., Semuroz N, Simontnko V. Source of development of basis in Ukraine –IXX-XX. Personalitcies and memorables Globale journai of Houman-Social Scienceinterdisciplinery v. 18.iss.1vers.1/0 year 2018 url. https:// socialcienceresearch.org/index.php/GJ HSS/article/view/2465/2354Тимошенко М.М., Семироз Н.Г. Садиба в передмісті Києва – джерело натхнення Антонова О.К. Матеріали конференції «Маєткова культура: історія генезис, мистецькі критерії оцінки» 16-17.08.2018. Заповідник «Качанівка» Чернігівська область.
 54. Тимошенко М.М., Яблонський П., Бутенко М. Маскування авіа комплексів в Україні засобами архітектури та дизайну. Національний університет оборони ім.. І. Чернявського, Вісник 2 (44) 2018, Київ.
 55. Диб М.З. Оценка реализованных примеров энергоэффективных малоэтажных жилых домов в Украине. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб збірник. Киів, 2018. Вип. 16. С. 476-483.
 56. Dib M.Z. Типологические основы проектирования пассивных жилых домов на территории Украины. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, 2018. 214 p. ISBN-13: 978-613-3-99110-1, ISBN-10: 6133991100, EAN: 9786133991101 (онлайн).
 57. Вірченко С.П. Актуальні проблеми містобудівної діяльності у сучасних умовах незалежної України // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика». – К.: КиМУ, 2016. – С. 118-120.
 58. Вірченко С.П. Медіа-архітектура – нові технології та нові можливості // Матеріали Круглого столу «Сучасні конструкційні матеріали та нормативне забезпечення України». – К.: КиМУ, 2018. – С. 30-32.
 59. Вірченко С.П. Сучасні тенденції проектування та особливості застосування типології будівель // Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково–практичної конференції професорсько-викладацького складу «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Секція "Сучасні європейські тенденції в сфері будівництва та архітектури". – К.: КиМУ, 2018. – С. 255-259.
 60. Вірченко С.П. Сучасні тенденції проектування та особливості застосування типології будівель // Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Секція «Сучасні європейські тенденції в сфері будівництва та архітектури». – К.: КиМУ, 2018. – С. 255-259.
 61. Вірченко С.П. Медіа-архітектура – нові технології та нові можливості // Матеріали Круглого столу «Сучасні конструкційні матеріали та нормативне забезпечення України». – К.: КиМУ, 2018. – С. 30-32
 62. Тимкович Г.І. Оптимізація деформаційних характеристик гнучкого елементу опалубки змінної геометрії // ХХІІІ Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Київ, 2018.
 63. Буравченко С.Г., О. Чижевського. Посібник навчального курсу до професійної атестації архітекторів. Спеціальний модуль. Учбовий посібник для архітекторів, які здійснюють об’ємне проектування / Затверджений на засіданні Архітектурно-будівельної атестаційної комісії НСАУ. 3-е видання. – К.: , НСАУ, 2018 – 256 с.
 64. Буравченко С.Г., В. Давиденко. Партиціпація - практика співучасті в проектуванні, як метод гармонізації інтересів інвестора і громадян та підвищення екологічності проекту. Архітектура і екологія.Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 жовтня . 1 листопада 2018 року). К.: НАУ, 2018.  – С.21-23.
 65. Буравченко С.Г. Конспект лекції. Проектна документація на будівництво. Вимоги з визначення класу наслідків (відповідальності). Експертиза проектів. Інформаційно-довідкові матеріали. Зміни до містобудівного та спеціального законодавства, нормативно-правових актів та документів (Станом на 1.11.2018.К.: ВУГІП, 2019 – С. 68-102.
 66. Державний земельний кадастр: лабораторний практикум/уклад. Л.В. Самойленко, Н.Ф.Іщенко, О.Л. Бойко - К.: НАУ, 2018 – 54 с.
 67. Gis of airports in the spatial planning and regional development system / O.Boyko // VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FROM THE SERIES «PHENOMENA OF BORDERLAND» (OLD NEW SPACE), 06.2018, Szczecin, Poland, pg.14
 68. Geoinformation providing of airport development / Olena Boyko // TheEighth WorldCongress «AviationintheXXI-stcentury»SafetyinAviationAndSpaceTechnologies, October 10-12, 2018,  Kyiv,  pg.14.42 – 14.45
 69. Буравченко С.Г.Конспект лекції. Проектна документація на будівництво. Вимоги з визначення класу наслідків (відповідальності). Експертиза проектів. Інформаційно-довідкові матеріали. Зміни до містобудівного та спеціального законодавства, нормативно-правових актів та документів (Станом на 1.11.2018.К.: ВУГІП, 2019 – С. 68-102.)
 70. Державний земельний кадастр: лабораторний практикум/уклад.Л.В. Самойленко, Н.Ф.Іщенко, О.Л. Бойко - К.: НАУ, 2018 – 54 с.
 71. Бутик М.В.Методичні рекомендації щодо вивчення практичного курсу «Архітектурні конструкції» для студентів спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво освітнього ступеня «бакалавр». – К.: КиМУ, 2018. – 72 с.
 72. Буравченко С.Г., О. Чижевський.Посібник навчального курсу до професійної атестації архітекторів Спеціальний модуль. Учбовий посібник для архітекторів, які здійснюють об’ємне проектування / Затверджений на засіданні Архітектурно-будівельної атестаційної комісії НСАУ. 3-е видання. – К.: , НСАУ, 2018 – 256 с.
 73. Омельяненко М.В., Обухов А.В., Руденко Н.М., Могилевська О.Ю., Тимкович Г.І., Устяк Н.В., Вірченко С. П., Коллє Г.Г. Шуваєва-Нечипорук О.Ю.Методичні рекомендації щодо виконання і захисту випускних кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього ступеня «бакалавр». Київ: КиМУ, 2018. 72 с.
 74. Вірченко С.П.Будівельне матеріалознавство. Конспект лекцій. – К.: КиМУ, 2018.119 с.
 75. Дизайнерська діяльність: системи візуальної інформації. Науково-методичне видання Київ: УкрНДІ ДЕ, 2017. 190с Свірко В.О. Рубцов А.Л.
 76. Формування знакових інформаційних систем методами екологічного дизайну Теорія і практика дизайну: збірник наук. праць, вип. 13. – Київ, НАУ, 2017. – с.90-104
 77. Чемакіна О.В. Свірко В.О. Рубцов А.Л. Олійник О.П. Дизайнерська діяльність: системи візуальної інформації. Методичні рекомендації. Київ: УкрНДІ ДЕ, 2017. – 191 с.
 78. Тимошенко М.М. Вплив комп’ютерних технологій на ринок творчих здібностей архітекторів. Доповідь на конкурсі дипломних проектів КНУБА с.23-25. Київ, 2017.
 79. Тимошенко М.М. Інноваційні концепти архітектурної освіти: сучасний досвід держав Закавказзя. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна архітектурна освіта. Еволюція архітектури, як сучасний досвід держав; інформаційна трансформація». КНУБА 23-24.10.2017.
 80. Тимошенко М.М. Ландшафтний дизайн в ситуації глобалізації протиріччя теоретичних рефлексій архітектурних форм. Зб. Наук.-праць наук. практик. Конференції Державного історичного заповідника у м. Жовква «Культурний ландшафт та проектування зелені, як складової історико-культурних комплексів». Львів. Золотий лев. 2017.
 81. Тимошенко М.М. Макаров В.І. Історичні віхи в методиці вітчизняної архітектурної освіти. Матеріали всеукраїнської конференції «Сучасна архітектурна освіта 2020 Футорологічний аспект» 29-30 листопада 2016. КНУБА, 2017. С.167-, с.78-85.
 82. Тимошенко М.М. Симероз Н.Г. Садиба Сікорських на в. Підвальній в Києві: проблеми вивчення і використання. Матеріали конференції «Маєткова культура: історія генезис, мистецькі критерії оцінки» 16-17.09.2017. Заповідник «Качанівка» Чернігівська область.
 83. Тимошенко М.М., Marintseva K. Urban planning requirement fur air-cluster/consensus on reconstruction. Вісник НАУ, Київ, 2017. С.45-48.
 84. Тимошенко М.М., Агєєва Г.М. Структура транспортних потоків в аеропорту Бориспіль. Збірник доповіді конференції «Концепція розвитку містобудування» Харківський університет містобудування ім. О.М. Бекетова. 21.10.2017.
 85. Тимошенко М.М., Макаров В.І. Історичні віхи в методиці вітчизняної освіти. Матеріали 11 міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура історичного Києва» 30.09.2017.
 86. Тимошенко М.М., Семироз Н.Г. Невігластво в архітектурі Києва XX-XI ст. Матеріали 11 Міжнародної наукової конференції Києва XX-XXI ст. «Архітектура історичного Києва. Контекст утворення» 24.09.2017, КНУБА.
 87. Тимошенко М.М., Томіловіч Л. Нові відкриті садиби Чернігівської області. Матеріали науково-теоретичної конференції 23.03.2017 «Палацево-паркові ансамблі: простір життя й культури» Науково-дослідний інститут пам`яткоохоронних досліджень. Київ, 2017.
 88. Butyk M.V. Features integrated security air terminal means of architecture. «SafetyinAviationandSpaceTechnologies». – Kyiv, 2017. – Volume Р. 9.25-9.29
 89. Кузнецова І.О. Русаков І.О.. Руденко О.В., Гербич К.О. Інноваційні напрями в дизайні інтерєру Теорія та практика дизайну. Мистецтвознавство. Вип.12. 2017.
 90. Вірченко С.П. Особливості застосування типології будівель в сучасних умовах // Матеріали XXIIV Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Секція будівництва та архітектури. – К.: КиМУ, 2017. – С.228-233.
 91. Вірченко С.П. Особливості застосування типології будівель в сучасних умовах // Матеріали XXIIV Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Секція будівництва та архітектури. – К.: КиМУ, 2017. – С.228-233.
 92. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.І. Енергоефективні дисперс-ноармавані бетони на ос­нові пластифікованих пуцоланових цементів. Науково техн. 36. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка № 58 - Київ. - 2017. - С. 92-100
 93. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.І. Енергоефективні композиційні цементи для вико­нання робіт в зимових умовах. Міжнародна наукова конференція "Будівельне матеріалознавство". Харків -2017.
 94. Буравченко С.Г., В.Книш. Динаміка проектування і будівництва багатоквартирного житла у поетапно-аналоговому відображенні та матрично-інцидентному оцінюванні пріоритетності взаємовпливовостей. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.Зб. наукових праць. Вип. 47 -К.:КНУБА, 2017 - С.456- 481.
 95. Буравченко С.Г. Конспект лекції. Практичні питання визначення класу наслідків (відповідальності об’єктів будівництва. Зміни до містобудівного та спеціального законодавства, нормативно-правових актів та документів - Зб. матеріалів науково-практичного семінару  13-14 липня 2017 р. - К.: ДП «УкрНДІБВ», ГІТН. ВУГІП. -  С. 39 -54
 96. Застосування ефективних геодезичних технологій для визначення положення підземних споруд на Дніпровських схилах у м.Києві / Бойко О., Ковтун В., Шульц Р., Сидоренко В. / Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. -2017.№ІІ(34).-с.72-76
 97. Хлюпін О.А, Тромса Є.В. Особливості архітектурно-планувальної організації середньо-поверхової  житлової забудови підвищеної щільності. «Сучасні проблеми ар-хітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.:Кнуба, 2017. вип.47. – С. 541-545.
 98. Хлюпін О.А., Ряба К.Ю. Особливості проектування реабілітаційного центру для дітей з функціональними обмеженнями. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2017. вип.47. – С. 523-527.
 99. Хлюпін О.А., Химишинець Н.В. Всеосяжні переваги єдиного процесу проектування в САПР ALLPLAN. «Су-часні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.: Кнуба, 2017. вип.48. – С. 484-488.
 100. Хлюпін О.А., Ряба К.Ю. Іпотерапія як один із видів анімалотерапії в архітектурно-просторовій структурі реа-білітаційного центру для дітей. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Від-пов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2017. вип.48. – С. 448-452.
 101. Хлюпін О.А, Качура В.В. Просторова та архітектур-но-планувальна організація технополісів. «Сучасні проб-леми архітектури та містобудування»: наук.-техн. Збір-ник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2017. вип.48. – С.435-441.
 102. Хлюпін О.А., Оникієнко А.С. Необхідність проекту-вання центру МНС оперативного реагування у міському середовищі. «Сучасні проблеми архітектури та містобу-дування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2017. вип.48. – С. 290-294
 103. Хлюпін О.А., Дашко Ю.С. Організація житлової за-будови підвищеної щільності на прибережних територіях р. Дніпро в м. Києві. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2017. вип.48. – С. 392-396.
 104. Хлюпін О.А., Аксютіна О.О. Особливості урбаніс-тичного руху та його основні ідеї. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьо-мін. – К.:Кнуба, 2017. вип.50. – С. 119-124.
 105. Методичні вказівки до дипломного проектування напряму «Архітектура» та спеціальності «Архітектура та містобудування» // Ю.О. Дорошенко, О.А. Хлюпін / – К.: НАУ, 2017. – 168с. (10,5/ 5 д.а.).
 106. Хлюпін О.А., Ряба К.Ю. Особливості проектування реабілітаційного центру для дітей з функціональними обмеженнями. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2017. вип.47. – С. 523-527.
 107. Хлюпін О.А., Химишинець Н.В. Всеосяжні переваги єдиного процесу проектування в САПР ALLPLAN. «Су-часні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.: Кнуба, 2017. вип.48. – С. 484-488.
 108. Хлюпін О.А., Кравчук Г.В. Особливості формування науково-дослідних лабораторій на воді. «Сучасні проб-леми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2017. вип.49. – С. 468-473.
 109. Бутик М.В. Систематизація факторів, що впливають на формування аеровокзалів «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:КНУБА, 2016. вип.43. – С. 93-97.
 110. Бутик М.В. Формування типів можливих загроз безпеці в в будівлях аеровокзалів. «Сучасні проблеми архітектури та містобудуван-ня»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:КНУБА, 2016. вип.43. – С. 83-88.
 111. Бутик М.В. Містобудівні умови розміщення аеровокзальних комплексів аеропортів. «Місто-будування та територіальне планування: Наук. –техн.. збірник» Відпов. Ред. .М.Осетрін.  – К., КНУБА, 2016. – Вип. 59. – С.216-219;
 112. Вірченко С.П. Актуальні проблеми містобудівної діяльності у сучасних умовах незалежної України // Матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», Секція будівництва та архітектури. – К.: КиМУ, 2016. – С. 118-120.
 113. Буравченко С.Г., В. Книш. Сучасний погляд на багатоквартирне житло в аспектах структурно-логічної ієрархічної класифікації та оціночних пріоритетів громадського попиту. Архітектурний вісник КНУБА: Зб. наук. праць. - К.: КНУБА, 2016. – вип.10 - С.344 - 365.
 114. Буравченко С.Г., В.Книш. Ієрархічна структура взаємовпливовостей у проектуванні багатоквартирного житла. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.Зб. наук. праць. - К.: КНУБА. –2016. - С.250-270.
 115. Буравченко С.Г., Д. Ісаєнко. А. Беркута, Д. Барзилович. Методичний посібник. Деякі особливості визначення класів наслідків (відповідальності) та категорій складності об’єктів будівництва. Методичний посібник. Схвалено НТР Мінрегіону 1- грудня 2015 р. -. К.: World Bank Group IFC 2016 - 46 с.
 116. Буравченко С.Г., В. Книш. Об’ємно-просторова інтеграція багатоквартирного житла в динаміці формування багатофункціональних об’єктів нерухомості та штучно-розвинутого довкілля. Архітектурний вісник КНУБА. Зб. наук. праць.- К.: КНУБА. – Вип. 8-9 -  С. 344 – 365. 2016
 117. Вступ до будівельної справи / Навчальний посібник / Першаков В.М., Бєлятинський А.О., Чемакіна О.В., Машков І.Л., Бойко О.Л., Краюшкіна К.В., Лисницька К.М / за заг. ред. В.М.Першакова. – К.: НАУ, 2016. – 122 с.
 118. Хлюпін О.А., Дугіна В.С. Особливості планувальної організації центрального офісу територіального органу поліції. «Сучасні проблеми архітектури та містобудуван-ня»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2016. вип.43. – С. 283-288.
 119. Хлюпін О.А., Осиченко Г.О Особливості використання медіа обЇєктів у історичному середовищі міста. «Місто-будування та територіальне планування: Наук. –техн.. збірник» Відпов. Ред. .М.Осетрін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 59. – С.216-219;
 120. Хлюпін О.А. Фактори що визначають особливості про-ектування медіа-обїєктів. «Сучасні проблеми архітекту-ри та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.:Кнуба, 2016. вип.41. – С. 540-541.
 121. Хлюпін О.А., Дорохова Н.В. Способи модернізації архітектурно-планувальних рішень шкільних закладів. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. Збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.: Кнуба, 2016. вип.49. – С. 425-430.
 122. Хлюпін О.А. Фактори що визначають особливості про-ектування медіа-обїєктів. «Сучасні проблеми архітекту-ри та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.:Кнуба, 2016. вип.41. – С. 540-541.
 123. Хлюпін О.А., Дорохова Н.В. Способи модернізації архітектурно-планувальних рішень шкільних закладів. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. Збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.: Кнуба, 2016. вип.49. – С. 425-430.
 124. Бутик М.В. Особливості комплексного забезпечення безпеки аеровокзалів засобами архітектури. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: Наук.–техн.. збірник. Відпов. Ред. .М.Осетрін. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С.129-136;
 125. Бутик М.В., Хлюпін О.А. Особливості формування архітектури підприємств торгівлі в системі аеропорту «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук. -техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.: КНУБА, 2015. вип.40. – С. 183-187.
 126. Вірченко С.П. Архітектура вищого учбового закладу як інтегрального простору // Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційних процесах», Секція будівництва та архітектури. – К.: КиМУ, 2015. – С. 159-161.
 127. Павлюк В.В. Старостіна Г.В. Енергозберігаючі в'яжучі композиціїна основі золошла-кових відходів ТЕС модифіковані сульфатними і карбонатними добавками. Енергоефективність в будівництві та архітектурі. Випуск 7, Київ 2015.-С.189
 128. Тимкович Г.І. Реалізація дидактичних принципів в задачах параметризації на прикладах вивчення курсу AutoCAD (початковий рівень) Сучасні проблеми моделювання. Збірник наукових праць. Вип.1. Мелітополь. Вид. МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2015- 155с. стр.88-91.
 129. Тимкович Г.І. Методичні вказівки з інженерної графіки до самостійної роботи студентів по створенню креслеників та розрахунково-графічних робіт. К.: НТУУ «КПІ», «Політехніка», 2015. – 29 с.
 130. Тимкович Г.И. Методические указания и учебные задания по начертательной геометрии и инженерной графике для иностранных студентов факультета авиационных и космических систем. – К.: НТУУ «КПІ», «Політехніка», 2015. – 41 с.
 131. Тимкович Г.І. Алгоритм побудови раціональних поверхонь для робочих органів землеоброблювальної техніки при лінійно змінних параметрах їх форми профілю. Вип.4, т.56. Мелітополь, вид. ТДАТУ.- 2015. с. 221-226.