Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених


Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених КиМУ є самоврядним об’єднанням, що сприяє розвитку інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі університету.

Голова Наукового товариства – Алексанян Валерій Ігорович.

Основною метою Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, студентської молоді, яка навчається в університеті, розвиток у неї наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в університеті, розвиток інноваційної діяльності.

Основними завданнями Наукового товариства є:

  • залучення студентів, які навчаються в університеті, до науково-дослідницької роботи;
  • виховання гармонійно розвиненої особистості студента та аспіранта;
  • підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи студентів й аспірантів з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування;
  • допомога студентам в освоєнні та поглибленому вивченні дисциплін навчального плану;
  • оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень;
  • сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб’єктів господарювання шляхом залучення творчого потенціалу студентів та аспірантів;
  • організація та розвиток співробітництва із іншими вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями, міжнародного наукового і культурного співробітництва;
  • створення сприятливих умов для участі студентів та аспірантів в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях;
  • висвітлення наукової діяльності студентів та аспірантів у засобах масової інформації;
  • формування у студентів громадянських компетентностей.