Керівництво

Завідувач відділу аспірантури

Нагірна Алла Миколаївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Нагірна Алла Миколаївна – закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка (1997 рік).

В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (тема дисертації: «Математичні моделі та поліедральні алгоритми багатокритеріальної комбінаторної оптимізації»).

Основні напрямки наукової діяльності: математичне моделювання, штучний інтелект, обробка графових моделей, паралельні методи на графах, технологія Java для обробки неоріеєнтовних графів, паралельні алгоритми обробки даних, об’єктно-орієнтовні СASE-засоби.

Нагірна А.М. - педагог з 26-річним педагогічним стажем роботи у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації, є автором більше 40 наукових публікацій у фахових виданнях України: «Проблемы управления и информатики», «Кибернетика и системный анализ», «Математические машини и системы», «Управляющие машины и системы», «Теорія оптимальних рішень», 5 з яких входять до наукометричної бази Scopus, навчально-методичних розробок з напрямку: «Технологія програмування та створення програмних продуктів», «Технологія розподілених систем та паралельних обчислень», «Корпоративні інформаційні розподілені системи», «Оптимізаційні методи та моделі».