Керівництво

Завідувач відділу аспірантури

Сокирська Владилена Володимирівна

Доктор історичних наук, доцент

Сокирська Влада Володимирівна у 1990 році закінчила історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна.

З 1990 по 2004 рр. працювала вчителем історії та правознавства. Здобула другу вищу освіту за спеціальністю «практична психологія».

З 2004 р. по 2014 рр. - викладач кафедри всесвітньої історії та правознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. У 2011р. отримала вчене звання доцента.

З 2015 по 2019 рр. – проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, професор кафедри загальної історії. 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі монографій, навчальних посібників з грифом МОН України, наукових статей у виданнях, що входять до наукометричних баз даних.