Керівництво

Завідувач відділу аспірантури

Артемова Любов Вікторівна

Доктор педагогічних наук, професор

Артемова Л.В. – є провідним ученим у галузі теорії та історії педагогіки, дошкільного виховання, теорії та методики професійної освіти дорослих, а також соціальної педагогіки. Під її керівництвом сформувалася наукова школа з проблем теорії та практики виховання й навчання дітей дошкільного віку, учнів школи, студентів. Захищено 29 кандидатських дисертацій, 2 докторські.

Опубліковано 312 наукових праць. Серед них монографії, навчальні та наочні посібники, підручники, програми, статті, методичні розробки. Найбільш вагомими для розвитку теорії і практики дошкільного виховання, школи, освіти є монографії “Моральне виховання дошкільників” (1974 р.), “Формування суспільної спрямованості дитини в грі” (1989 р.), наочно-методичні посібники “Театралізовані ігри дошкільників” (1990 р.), “Вчися граючись” (1995 р.), “Колір, форма, величина” (1997 р.), “Театр і гра” (2002 р.), “Крок за кроком в Україні” (2003 р.), підручник “Історія педагогіки України” (2006 р.), навчальний посібник “Педагогіка і методика вищої школи” (2008 р.).

Артемова Л.В. неодноразово очолювала творчі наукові колективи розробників документів МОН України: Державна національна програма “Освіта” Україна ХХІ століття. – 1994 р. (розділ “Дошкільне виховання”), Закон України про дошкільну освіту – 2001 р., Концепція дошкільної освіти в Україні – 1993 р., Базовий компонент дошкільної освіти – 2000 р. (співавтор). Автор і науковий керівник ряду програм Міністерства освіти і науки України для дошкільників, програм для ВНЗ: “Дошкільна педагогіка”, “Історія педагогіки”, “Соціальна педагогіка” “Теорія і практика вищої школи”.

В проекті США “Перші кроки” та Міжнародного фонду «Відродження» голова наглядової ради проекту, керівник, тренер, учасник семінарів для працівників дошкільного виховання, школи та вищих навчальних закладів в Угорщині (двічі), в Киргизстані (одноразово), в Литві (одноразово), в Україні (щорічно) протягом (1994–2004 рр.) науковий керівник та розробник Програми “Крок за кроком в Україні” (2003 р.) для батьків, соціальних працівників, студентів, виданої за підтримки Unicef за проектом “Старокостянтинів – місто дружнє до дитини”. Написано й видано підручник “Історія педагогіки України”, який відзначено 3 вищим грантом МФ «Відродження». Артемова Л.В. – член спеціалізованої вченої ради з присвоєння вченого ступеня кандидата та доктора педагогічних наук при Інституті проблем виховання АПН України. Нагороджена знаком “Відмінник народної освіти УРСР” (1970 р.), срібною медаллю “За успехи в народном хозяйстве СССР” ВДНХ СССР.

За її редакцією підготовлено 13 випусків наукового фахового видання Вісник КиМУ. Серія: Педагогічні науки й 2 випуски нового фахового видання – збірник «Педагогічна теорія та практика».