Керівництво

Проректор з міжнародного співробітництва

Тіменко Ірина Валентинівна

Кандидат філологічних наук, професор.

Тіменко Ірина Валентинівна – кандидат філологічних наук, професор, проректор з міжнародного співробітництва. Досвід роботи у вищих навчальних закладах 24 роки.

Напрямок наукових інтересів – дослідження нових тенденцій формування лексики сучасної англійської мови, вивчення функціонування лексичних одиниць у мовленні.

Тіменко І.В. має кілька посібників із курсів стилістики англійської мови, порівняльної стилістики та фонетики англійської мови, таких як:

  • Лекції з курсу “Стилістика англійської мови”
  • Практикум із стилістики англійської мови та порівняльної стилістики англійської та української мов
  • Лекції з курсу “Порівняльна стилістика англійської та української мов”
  • Практична порівняльна стилістика англійської та української мов
  • Практикум з фонетики англійської мови
  • Англійська мова для студентів економічних спеціальностей.

Одним з напрямків її наукової роботи також є лексикографія, так нею було складено у співавторстві “Частотний словник сполучуваності сучасної англійської мови”, “Англо-український та українсько-англійській словник”.

Під час роботи у КиМУ нею було розроблено понад 60 навчально-методичних комплексів для студентів денної та заочної форми навчання, магістратури та другої вищої освіти.

Тіменко І.В. бере активну участь у роботі кафедри германських мов: здійснює наукові дослідження, які є складовою науково-дослідної теми “Когнітивні та дискурсивні структури германських мов у соціо-культурному просторі комунікації”, зареєстрованої в УкрІНТЕІ, керує науковою роботою студентів, рецензує науково-методичні посібники з іноземних мов, що надходять до друку в різних вищих навчальних закладах України, виступає опонентом на захистах дисертаційних досліджень.