Інтелектуальні ігри - «Francomanie»

Положення про інтелектуальну гру «Champions de la francomanie»

Правила гри:

Гра проводиться французькою мовою.

Тематика гри і зміст запитань не виходять за межі шкільної програми з французької мови.

Гра складається із шести конкурсних завдань, одне з яких (1-ше) є домашнім завданням.

І. Презентація команди (домашнє завдання)

 • Кожна команда готує презентацію команди.
 • Тематичне поле цього завдання конкурсу – у межах шкільної програми з французької мови.
 • Обов’язковою є участь у презентації всіх членів команди.
 • Тривалість презентації команди – 7 хвилин.
 • Оцінюється: володіння французькою мовою, артистичність, оригінальність ідеї.
 • Максимальна кількість балів за цей конкурс – 15.

ІI. Конкурс з країнознавства

 • Бліц-конкурс у режимі «запитання-відповідь».
 • Ведучий ставить по 3 питання на країнознавчу тематику почергово кожному члену кожної команди. Ця група питань передбачає однозначні відповіді.
 • Оцінюється: знання лінгвокраїнознавчого характеру.
 • За кожну правильну відповідь команді зараховується – 1 бал.

ІІІ. Конкурс на винахідливість і мовну компетенцію «Робінзон»

 • Капітани команд витягують навмання 3 предмети.
 • Команда повинна запропонувати для кожного предмета варіант його використання на безлюдному острові.
 • Оцінюється: мовне оформлення, оригінальність ідеї й гумор.
 • Максимальна кількість балів за цей конкурс – 15 балів: по 5 балів за кожний предмет. З них 3 бали за правильне мовне оформлення ідеї й 2 бали за оригінальність і гумор.

ІV. Конкурс «Відгадай, що зображено»

 • 3 члени команди почергово тягнуть картинки і пропонують опис зображеного команді суперника.
 • Умова: в описі заборонено вживати вказані слова.
 • Команда суперника може задати 3 уточнювальних питання.
 • Час на відгадування: 2 хвилини.
 • Оцінюється: точність і детальність опису, здогадливість і вміння ставити уточнювальні запитання.
 • Максимальна кількість балів за даний конкурс: 30 балів кожній команді: 15 – за опис зображеного та 15 за відповідь.
 • За опис одного зображення – 5 балів: 3 бали за правильне мовне оформлення й 2 бали за точність опису.
 • За 1 відповідь – 5 балів: 2 бали – уточнювальні питання й 3 бали за правильну відповідь.

V. Драматизація уривку художнього твору

 • Кожна команда отримує уривок тексту (до 2500 знаків).
 • Команда готує мізансцену за сюжетом. На постановку дається 15 хвилин і 5 хвилин на презентацію.
 • Умови: у постановці беруть участь усі члени команди.
 • Оцінюється: оригінальність постановки, артистизм акторів, виразність сценічного мовлення.
 • Максимальна кількість балів за цей конкурс – 15 балів. Оцінюється так: креативність у постановці – 5; артистизм акторів – 5; виразність сценічного мовлення – 5.

VІ. Конкурс капітанів

 • Капітанам команд ведучий ставить почергово 10 питань кожному на мовну й країнознавчу тематику.
 • Питання передбачають монологічні висловлювання капітанів.
 • Оцінюється: змістовність і вичерпність відповіді – 1 бал.
 • Мовне оформлення: граматична правильність і лексичний запас – 1 бал.
 • Максимальна кількість балів – 20.

Максимальна кількість балів за гру – 105. Переможницею змагань є команда, яка набирає найбільшу кількість балів.