Інтелектуальні ігри - «Francomanie»

Положення про інтелектуальну гру «Champions de la francomanie»

Правила гри:

Гра проводиться французькою мовою.

Тематика гри і зміст запитань не виходять за межі шкільної програми з французької мови.

Гра складається із шести конкурсних завдань, одне з яких (1-ше) є домашнім завданням.

І. Презентація команди (домашнє завдання)

  • Кожна команда готує презентацію команди.
  • Тематичне поле цього завдання конкурсу – у межах шкільної програми з французької мови.
  • Обов’язковою є участь у презентації всіх членів команди.
  • Тривалість презентації команди – 7 хвилин.
  • Оцінюється: володіння французькою мовою, артистичність, оригінальність ідеї.
  • Максимальна кількість балів за цей конкурс – 15.

ІI. Конкурс з країнознавства

  • Бліц-конкурс у режимі «запитання-відповідь».
  • Ведучий ставить по 3 питання на країнознавчу тематику почергово кожному члену кожної команди. Ця група питань передбачає однозначні відповіді.
  • Оцінюється: знання лінгвокраїнознавчого характеру.
  • За кожну правильну відповідь команді зараховується – 1 бал.

ІІІ. Конкурс на винахідливість і мовну компетенцію «Робінзон»

  • Капітани команд витягують навмання 3 предмети.
  • Команда повинна запропонувати для кожного предмета варіант його використання на безлюдному острові.
  • Оцінюється: мовне оформлення, оригінальність ідеї й гумор.
  • Максимальна кількість балів за цей конкурс – 15 балів: по 5 балів за кожний предмет. З них 3 бали за правильне мовне оформлення ідеї й 2 бали за оригінальність і гумор.

ІV. Конкурс «Відгадай, що зображено»

  • 3 члени команди почергово тягнуть картинки і пропонують опис зображеного команді суперника.
  • Умова: в описі заборонено вживати вказані слова.
  • Команда суперника може задати 3 уточнювальних питання.
  • Час на відгадування: 2 хвилини.
  • Оцінюється: точність і детальність опису, здогадливість і вміння ставити уточнювальні запитання.
  • Максимальна кількість балів за даний конкурс: 30 балів кожній команді: 15 – за опис зображеного та 15 за відповідь.
  • За опис одного зображення – 5 балів: 3 бали за правильне мовне оформлення й 2 бали за точність опису.
  • За 1 відповідь – 5 балів: 2 бали – уточнювальні питання й 3 бали за правильну відповідь.

V. Драматизація уривку художнього твору

  • Кожна команда отримує уривок тексту (до 2500 знаків).
  • Команда готує мізансцену за сюжетом. На постановку дається 15 хвилин і 5 хвилин на презентацію.
  • Умови: у постановці беруть участь усі члени команди.
  • Оцінюється: оригінальність постановки, артистизм акторів, виразність сценічного мовлення.
  • Максимальна кількість балів за цей конкурс – 15 балів. Оцінюється так: креативність у постановці – 5; артистизм акторів – 5; виразність сценічного мовлення – 5.

VІ. Конкурс капітанів

  • Капітанам команд ведучий ставить почергово 10 питань кожному на мовну й країнознавчу тематику.
  • Питання передбачають монологічні висловлювання капітанів.
  • Оцінюється: змістовність і вичерпність відповіді – 1 бал.
  • Мовне оформлення: граматична правильність і лексичний запас – 1 бал.
  • Максимальна кількість балів – 20.

Максимальна кількість балів за гру – 105. Переможницею змагань є команда, яка набирає найбільшу кількість балів.

18 05/2019
10:00
Зустріч
16 04/2019
11:40
Зустріч
03 04/2019
11:40
Зустріч
06 03/2019
10:00
Зустріч
27 02/2019
13:15
Зустріч
26 02/2019
13:15
Майстер-клас