Інтелектуальні ігри - Фестиваль «Золотий перетин»

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення Всеукраїнського молодіжного архітектурно-художнього фестивалю «Золотий перетин»

I. Загальні положення

Це Положення визначає мету, задачі, умови, порядок організації та проведення Всеукраїнського молодіжного архітектурно-художнього фестивалю «Золотий перетин» (далі – Фестиваль), який проводить конкурси з виявлення обдарованої молоді для навчання за спеціальностями «Архітектура та містобудування», «Будівництво та цивільна інженерія» в Київському міжнародному університеті (далі – Університет).

1.1. Метою Фестивалю є сприяння популяризації архітектурної творчості, виявлення та розвитку здібностей обдарованої молоді, яка бажає отримати вищу освіту за спеціальностями «Архітектура та містобудування», «Будівництво та цивільна інженерія».

1.2. Завдання фестивалю сприяти:
• підвищенню якісного рівня здібностей молоді, необхідних для опанування знаннями та навичками архітектора-проектувальника;
• розкриттю творчого потенціалу його учасників;
• залученню талановитих дітей і підлітків до сфери архітектурної та художньої творчості;
• формуванню естетичних смаків дітей та підлітків;
• підвищенню виховної ролі мистецтва та архітектури;
• розвиток регіональних зв'язків та співпраці;
• рання професіоналізація і профорієнтація учнів;
• розвиток міжпредметних зв'язків у процесі архітектурно-будівельної освіти


1.3. Склад Оргкомітету фестивалю:
• проректор Університету – голова Оргкомітету;
• декан факультету будівництва та архітектури (далі – Факультет) – заступник голови Оргкомітету;
• завідувач кафедри будівництва та архітектури.

1.4 . Задачі Оргкомітету фестивалю:
• здійснювати організацію та загальне керівництво підготовкою фестивалю, в тому числі організовувати проведення заходів у рамках Фестивалю;
• формувати склад журі фестивальних конкурсів;
• супроводжувати підготовку та проведення фестивальних конкурсів;
• організовувати проведення нагородження переможців і учасників фестивальних конкурсів.


ІІ. Фестивальні конкурси

• Огляд-конкурс дитячого архітектурно-художньої творчості
• Огляд-конкурс творчості студентів архітектурних ЗВО та коледжів
• Художній конкурс для учнів 9-11 класів
• Пробний іспит зі спеціальних предметів для абітурієнтів, які вступають в КиМУ (рисунок, композиція)


III. Номінації

Архітектура та дизайн:
• архітектурні та дизайнерські проєкти,
• архітектурна графіка (рисунок, живопис),
• паперова пластика,
• архітектурна фантазія,
• архітектурна комп'ютерна графіка,
• проекти зі збереження та використання архітектурних пам'яток,
• дослідницько-аналітичні роботи по теорії і практиці архітектури,
• творче обличчя студента (студенти 1-2 курсу)

Художньо-декоративне мистецтво:
• малюємо природу,
• композиція ДПІ (будь-яка техніка),
• текстиль в інтер'єрі,
• кераміка в інтер'єрі
• фотоконкурс на тему: «Архітектурне середовище»
IV. Підведення підсумків конкурсів

4.1. Для підведення підсумків та визначення переможців конкурсів оргкомітет Фестивалю формує журі, до складу якого входять кваліфіковані фахівці в галузі архітектури та містобудування.
4.2. Підсумки конкурсів оголошуються протягом тижня з дня їх проведення.
4.3. За результатами проведення конкурсів визначаються переможці (за кожним з конкурсів окремо) – І ступеня (один диплом), ІІ ступеня (один диплом), ІІІ ступеня (один диплом), ГРАН-ПРІ (один диплом).
4.3. Переможці конкурсів отримують право на знижку в оплаті навчання в Університеті за спеціальностями «Архітектура та містобудування», «Будівництво та цивільна інженерія»:
• ГРАН-ПРІ – 30%;
• диплом І ступеня – 25%;
• диплом ІІ ступеня – 20%;
• диплом ІІІ ступеня – 15%;
4.4. Учасники конкурсів, які не стали переможцями, отримують диплом учасника, який дає право на знижку оплати навчання в Університеті за за спеціальностями «Архітектура та містобудування», «Будівництво та цивільна інженерія» – 10%.
4.5. Журі залишає за собою право не визначати переможців у разі низької якості робіт учасників фестивального конкурсу.
4.6. Журі залишає за собою право заснувати спеціальні дипломи для учасників фестивального конкурсу.
4.7. Журі приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів журі. Голосування проходить окремо за кожним конкурсом.
4.8. Рішення журі оформлюється протоколом.

V. Організаційні питання

5.1. Для участі у фестивальних конкурсах необхідно подати організаторам фестивалю заявку згідно з додатком до цього Положення.
5.2. Заявки необхідно направити на електронну адресу: goldenratio_kymu@ukr.net
5.3. Умови для проведення конкурсів забезпечує Київський міжнародний університет відповідно до затвердженої програми.

VІ. Адреса та контактні телефони організаторів фестивалю

6.1. Київський міжнародний університет: м. Київ, вул. Львівська, 49, Факультет будівництва та архітектури,
e-mail: goldenratio_kymu@ukr.net
телефон: +38 (063) 111-11-68 (Бутик Михайло Васильович)