Інтелектуальні ігри - Фестиваль «Архітектурна феєрія»

Положення про фестиваль «Архітектурна феєрія»

Це Положення визначає мету, задачі, умови, порядок організації та проведення Фестивалю «Архітектурна феєрія» (далі – Фестиваль), який проводить конкурси з виявлення обдарованої молоді для навчання за спеціальністю «Архітектура та містобудування» в Київському міжнародному університеті (далі – Університет).

1.1. Метою Фестивалю є сприяння популяризації архітектурної творчості, виявлення та розвитку здібностей обдарованої молоді, яка бажає отримати вищу освіту за спеціальністю «Архітектура та містобудування».

1.2. Завдання фестивалю сприяти:

 • підвищенню якісного рівня здібностей молоді, необхідних для опанування знаннями та навичками архітектора-проектувальника;
 • розкриттю творчого потенціалу його учасників;
 • залученню талановитих дітей і підлітків до сфери архітектурної та художньої творчості;
 • формуванню естетичних смаків дітей та підлітків;
 • підвищенню виховної ролі мистецтва та архітектури.

1.3. Склад Оргкомітету фестивалю:

 • проректор з наукової роботи Університету – голова Оргкомітету;
 • декан факультету будівництва, архітектури та інформаційних технологій (далі – Факультет) – заступник голови Оргкомітету;
 • завідувач кафедри будівництва та архітектури.

1.4. Задачі Оргкомітету фестивалю:

 • здійснювати організацію та загальне керівництво підготовкою фестивалю, в тому числі організовувати проведення заходів у рамках Фестивалю;
 • формувати склад журі фестивальних конкурсів;
 • супроводжувати підготовку та проведення фестивальних конкурсів;
 • організовувати проведення нагородження переможців і учасників фестивальних конкурсів.

ІІ. Умови та порядок проведення фестивальних конкурсів

Конкурс класичного рисунку

2.1. Завдання конкурсу класичного рисунку:

Виконати рисунок гіпсової голови простим олівцем на папері формату А3 (297х420 мм). Рисунок виконується протягом 4 (чотирьох) астрономічних годин.

2.2. До участі у фестивальному конкурсі запрошуються випускники загальноосвітніх і художніх шкіл, інші особи віком від 15 років (далі – учасники фестивального конкурсу).

2.3. Критерії оцінки робіт:

 • розмір зображення;
 • компоновка зображення на площині паперу;
 • передача пропорцій зображуваного об'єкта;
 • перспектива зображуваних форм;
 • правильність побудови форм і деталей об'єкта;
 • об'ємність форми об'єкта, співвідношення світла та тіні, передача тональних співвідношень;
 • відображення матеріалу та фактури;
 • техніка виконання рисунку;
 • цілісність та художня виразність рисунку.

Конкурс на кращу ідею сучасного садибного будинку

2.4. Завдання конкурсу на кращу ідею сучасного садибного будинку:

Виконати клаузуру ідеї сучасного садибного будинку на папері формату А1 (594х841 мм) із використанням будь-якої техніки виконання (крім комп’ютерної графіки). Клаузура виконується протягом 4 астрономічних годин. Клаузура повинна включати: пошукові варіанти, генплан ділянки, два фасади, план або плани (якщо поверхів більше одного) будинку, розріз, наглядне зображення (аксонометрія або перспектива).

2.5. До участі у фестивальному конкурсі запрошуються випускники коледжів, технікумів, а також особи, що мають вищу непрофільну освіту та бажають отримати освіту за спеціальністю «Архітектура та містобудування».

2.6. Критерії оцінки робіт:

 • відповідність функціонального вирішення об'єкта завданню;
 • відповідність архітектурно-просторового вирішення об’єкта містобудівним умовам;
 • відповідність образа функціональному призначенню об'єкта;
 • грамотність конструктивного вирішення об'єкта;
 • композиційна та художньо-естетична виразність та цілісність об'єкта;
 • відповідність об’ємно-просторового вирішення архітектурного об'єкта нормативним вимогам;
 • повнота та необхідний перелік зображуваних елементів клаузури (пошукові варіанти, генплан, плани, фасади, розріз, перспектива);
 • якість архітектурної графіки;
 • досягнення цілісності композиції зображення на аркуші.

IІІ. Підведення підсумків конкурсів

 • 3.1. Для підведення підсумків та визначення переможців конкурсів оргкомітет фестивалю формує журі, до складу якого входять кваліфіковані фахівці в галузі архітектури та містобудування.
 • 3.2. Підсумки конкурсів оголошуються в день їх проведення.
 • 3.3. За результатами проведення конкурсів визначаються переможці (за кожним з конкурсів окремо) – І місце (один диплом), ІІ місце (один диплом), ІІІ місце (один диплом).
 • 3.4. Переможці конкурсів отримують право на знижку в оплаті навчання в Університеті за спеціальністю «Архітектура та містобудування»:
 • за І місце – 50%;
 • за ІІ місце – 30%;
 • за ІІІ місце – 20%.
 • 3.5. Учасники конкурсів, які не стали переможцями, отримують сертифікат учасника, який дає право на знижку оплати навчання в Університеті за спеціальністю «Архітектура та містобудування» 10%.
 • 3.6. Журі залишає за собою право не визначати переможців у разі низької якості робіт учасників фестивального конкурсу.
 • 3.7. Журі залишає за собою право заснувати спеціальні дипломи для учасників фестивального конкурсу.
 • 3.8. Журі приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів журі. Голосування проходить окремо за кожним конкурсом.
 • 3.5.Рішення журі оформлюється протоколом.

ІV. Організаційні питання

 • 4.1. Для участі у фестивальних конкурсах необхідно подати організаторам фестивалю заявку згідно з додатком до цього Положення.
 • 4.2. Заявки необхідно направити на електронну адресу: maxoim@ukr.net
 • 4.3. Умови для проведення конкурсів забезпечує Київський міжнародний університет відповідно до затвердженої програми.

V. Адреса та контактні телефони організаторів фестивалю

5.1. Київський міжнародний університет: м. Київ, вул. Львівська, 49, Факультет будівництва та архітектури, maxoim@ukr.netтел. моб. 098-508-98-08, 050-662-14-41