Право

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра публічноправових дисциплін.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • проблеми методології правового пізнання
 • філософія права
 • верховенство права
 • актуальні проблеми теорії держави і права
 • організація та проведення наукових досліджень
 • теорія і практика вищої школи
 • актуальні проблеми фінансового права
 • актуальні проблеми кримінального права

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • взаємно-правова допомога держав
 • стандарти захисту прав людини
 • актуальні питання правового забезпечення безпеки суспільства та особистої безпеки громадян
 • діяльність органів юстиції України
 • порівняльне дослідження правових культур
 • актуальні проблеми цивільного права
 • актуальні проблеми адміністративного права
 • актуальні проблеми податкового права
 • право інтелектуальної власності
 • актуальні проблеми адміністративного судочинства
 • актуальні питання інформаційного права

Після повного курсу навчання фахівець з права

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • наданням юридичних послуг (консультування, експертна оцінка)
 • попередженням, розслідуванням та призначенням покарань за вчинені злочини
 • первинною аналітичною роботою і виконанням спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань в галузі національного права
 • посиленням соціального захисту громадян
 • вирішенням правових спорів
може обіймати посади:
 • юрисконсульта
 • прокурора
 • слідчого
 • судді
 • експерта
 • нотаріуса
 • адвоката
може працювати у:
 • державних структурах та установах (судових та правоохоронних органах)
 • органах місцевого та державного управління
 • вищих навчальних закладах, які готують фахівців у сфері права
23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40