Право

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра публічноправових дисциплін.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Організація та проведення наукових досліджень
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Управління науковими проектами
 • Проблеми методології правового пізнання
 • Філософія права
 • Наукове спілкування іноземною мовою

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Інформаційно-аналітичне забезпечення законотворчої та правозастосовної діяльності
 • Юридична психологія
 • Актуальні проблеми теорії держави і права
 • Публічне право: проблеми, тлумачення, застосування
 • Приватне право: проблеми, тлумачення, застосування
 • Теорія і практика вищої школи
 • Актуальні проблеми міжнародного права
 • Інституційне право Європейського Союзу
 • Конституційні та міжнародні правові засади захисту прав людини
 • Адвокатська діяльність: міжнародний та національний аспекти
 • Альтернативні способи вирішення спорів
 • Методологічні проблеми підготовки магістерського дослідження

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Право інтелектуальної власності
 • Договірне право України
 • Взаємно-правова допомога держав
 • Судові системи та порівняльне судове право
 • Верховенство права
 • Європейський суд з прав людини
 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Кримінально-правова охорона інформаційної сфери
 • Інвестиційне право
 • Діяльність органів юстиції
 • Право соціального забезпечення
 • Актуальні проблеми речового права
 • Актуальні проблеми екологічного права
 • Кваліфікація злочинів в сфері інтелектуальної власності
 • Актуальні питання правового забезпечення безпеки суспільства та особистої безпеки громадян
 • Право збройних конфліктів

Після завершення навчання фахівець з права підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • наданням юридичних послуг (консультування, експертна оцінка)
 • попередженням, розслідуванням та призначенням покарань за вчинені злочини
 • первинною аналітичною роботою і виконанням спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань в галузі національного права
 • посиленням соціального захисту громадян
 • вирішенням правових спорів
Після повного курсу навчання випускник може займати посади:
 • юрисконсульта
 • прокурора
 • слідчого
 • судді
 • експерта
 • нотаріуса
 • адвоката
Випускники другого (магістерського) рівня можуть займати посади у:
 • державних структурах та установах (судових та правоохоронних органах)
 • органах місцевого та державного управління
 • вищих навчальних закладах, які готують фахівців у сфері права