Управління проектами

Спеціалізація «Управління проектами»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з планування процесів управління ресурсами проекту (в тому числі управління змістом робіт, управління вартістю робіт, управління якістю робіт, управління трудовими ресурсами, управління ризиками, управління закупівлями та інші); підбору та формування команди проекту; прийняття проектних рішень; прийняття рішень щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації; формування та підтримування сприятливого психологічного клімату в колективі.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

 • здійснювати комплексне планування портфеля проектів підприємства з метою досягнення його сталого розвитку;
 • підбирати конкретні засоби та інструменти для належного управління ресурсами організації;
 • визначати оптимальні напрямки інвестиційної діяльності організації, а також прогнозувати економічні наслідки інвестиційних рішень;
 • складати розрахунки планово-економічних і фінансових показників діяльності організації;
 • обирати з альтернативних варіантів раціональні управлінські рішення щодо підвищення конкурентоспроможності організації;
 • здійснювати обґрунтований вибір мотиваційних та емоційних компонентів процесу прийняття рішень в сфері управління проектами;
 • створювати актуальну інформаційну базу та використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні системи та технології в практиці управління проектами;
 • орієнтуватися в постійно мінливому економічному середовищі, визначати призначення, філософію бачення та напрямки розвитку організації на основі формулювання її місії, стратегічних цілей і завдань як основи побудови стратегії розвитку організації;
 • встановлювати ефективний взаємозв’язок у проектній діяльності через побудову систем координації, взаємодії, звітування, інформації, створення команд та управління конфліктами.

Дисципліни спеціалізації:

 • основи проектного менеджменту;
 • теорія систем і прийняття рішень в організації;
 • управління проектно-орієнтованими організаціями;
 • менеджмент інноваційної діяльності;
 • бізнес-планування в проектній діяльності;
 • персональний менеджмент;
 • інтернет-технології в бізнесі.

Відповідно до класифікатора професій ДК 003:2005, випускники спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами» отримають професію:

 • 2447.1. Наукові співробітники (проекти та програми);
 • 2447.2. Професіонали з управління проектами та програмами.

Фахівці спеціальності «Управління проектами» можуть працювати експертами; оцінювачами; керівниками; консультантами з планування, формування та реалізації державних регіональних проектів соціально-економічного розвитку, з управління інвестиційними проектами у галузях будівництва, транспорту, освіти, екології, побутового та торгівельного обслуговування і програм розвитку в промисловості.