Тренінгова програма - «Міжнародне право для захисту громадських інтересів»

«Міжнародне право для захисту громадських інтересів»

Завданням тренінгової програми є здобуття додаткових спеціальних професійних знань з особливостей захисту прав людини і можливостей їх застосування в реальних ситуаціях:

  • знання системи міжнародних стандартів з прав людини в контексті кримінального правосуддя і відповідної національної законодавчої бази;
  • захисту прав людини, зокрема інтереси соціально-вразливих верств населення в державних, судових та правоохоронних органах;
  • набуття практичних знань і навичок з ідентифікації різних форм дискримінації, збору фактичних даних, що підтверджують дискримінацію, особливостей доведення дискримінації і практичного застосування механізмів захисту від дискримінації людини;
  • сприяння імплементації міжнародних стандартів права прав людини в національній практиці;
  • знання національного та міжнародного анти дискримінаційного законодавства і можливості його застосування у своїй практичній діяльності.

Дисципліни спеціалізації:

  • Всесвітня система захисту прав людини
  • Захист прав людини в період збройних конфліктів
  • Механізм захисту прав людини, шляхом доступу до правосуддя
  • Захист прав дитини та соціально незахищених верств населення
  • Процедура звернення до Європейського суду з прав людини