Банківська справа

Спеціалізація «Банківська справа»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань зі здійснення усіх видів страхової діяльності, виконання роботи з укладення та обслуговування страхових договорів, формування фінансових стратегій залежно від фінансового стану страховика, виконання операцій з перестрахування, контролю достатності страхових тарифів та розробки пропозиції щодо їх зміни.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

 • аналізувати та оцінювати ризики;
 • вести роботу з укладення та обслуговування страхових договорів;
 • визначати збитки за основними видами страхування;
 • оцінювати фінансові показники діяльності страхових компаній та їх платоспроможність;
 • використовувати переваги страхування як методу управління ризиками на макро- і мікрорівні;
 • аналізувати показники діяльності окремої страхової компанії і виконання нею умов забезпечення платоспроможності;
 • аналізувати діяльність держави на страховому ринку та її вплив на його регулювання через законодавчу базу.

Дисципліни спеціалізації:

 • аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ;
 • аналітика банківського ринку;
 • банківська система;
 • безпека фінансово-кредитних установ;
 • грошово-кредитні системи зарубіжних країн;
 • експертна оцінка майна;
 • маркетинг у банку;
 • ринок банківських послуг;
 • фінансовий облік у банках;
 • інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ;
 • валютне регулювання та контроль.