Страхова справа

Спеціалізація «Страхова справа»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань зі здійснення усіх видів страхової діяльності, виконання роботи з укладення та обслуговування страхових договорів, формування фінансових стратегій залежно від фінансового стану страховика, виконання операцій з перестрахування, контролю достатності страхових тарифів та розробки пропозиції щодо їх зміни.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

 • аналізувати та оцінювати ризики;
 • вести роботу з укладення та обслуговування страхових договорів;
 • визначати збитки за основними видами страхування;
 • оцінювати фінансові показники діяльності страхових компаній та їх платоспроможність;
 • використовувати переваги страхування як методу управління ризиками на макро- і мікрорівні;
 • аналізувати показники діяльності окремої страхової компанії і виконання нею умов забезпечення платоспроможності;
 • аналізувати діяльність держави на страховому ринку та її вплив на його регулювання через законодавчу базу.

Дисципліни спеціалізації:

 • основи страхування;
 • страхові послуги;
 • страхова справа;
 • соціальне страхування;
 • підприємництво і малий бізнес;
 • економетрика;
 • теорія ризику у страхуванні;
 • страховий маркетинг;
 • бухгалтерський облік, оподаткування та аудит страхових організацій;
 • фінансовий менеджмент у страхуванні.
20 04/2019
10:00
Зустріч
16 04/2019
11:40
Зустріч
03 04/2019
11:40
Зустріч
06 03/2019
10:00
Зустріч
27 02/2019
13:15
Зустріч
26 02/2019
13:15
Майстер-клас