Публічне право

Спеціалізація «Публічне право»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з особливостей національного законодавства, що регулює сферу публічних правовідносин:

 • розуміння особливостей державного регулювання та правового розвитку сфери публічних відносин в Україні;
 • реалізація права та свободи людини і громадянина, надані Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами України у процесі реалізації особистих прав і обов’язків;
 • розуміння суспільного стану існуючої системи правового державного регулювання у сфері дотримання законності та встановлення правопорядку в державі;
 • формування уявлення про організацію діяльності органів публічної влади з реалізації законодавства та з дотримання державних вимог;
 • підготовка необхідних документів у процесі супроводження захисту публічних інтересів;
 • представляти та захищати інтереси громадян і юридичних осіб за їхнім дорученням у судових та державних органах;
 • демонструвати навички аналізу корупційних факторів, виявлення і оцінки корупційної поведінки та сприяти її припиненню;
 • давати правильну правову оцінку окремих доказів, їх сукупності в юридичній справі та в конкретній процесуальній ситуації.

Дисципліни спеціалізації:

 • Порівняльне правознавство
 • Кримінально-виконавче право
 • Право Європейського Союзу
 • Законодавча техніка кримінального закону
 • Порівняльне кримінальне право і процес
 • Муніципальне право
 • Кваліфікація злочинів
 • Призначення покарання
 • Юридичний практикум