Психологія особистісного та професійного розвитку

Спеціалізація «Психологія особистісного та професійного розвитку»

Завдання спеціалізації полягає в отриманні студентами додаткових спеціальних професійних знань про адаптацію психодіагностичного процесу до запитів різних сфер суспільної практики; реалізацію в психологічному консультуванні різних теоретико-методологічних підходів; компенсацію деструктивного впливу недоліків виховання на становлення дитячої психіки, попередження асоціальних проявів поведінки, запобігання розвитку адиктивної поведінки; нівелювання деструкції міжособистісних стосунків у трудових колективах, групах; активізацію розвитку загальних та спеціальних здібностей, особистісного розвитку:

  • здійснення психологічного консультування для різних соціальних, вікових, гендерних груп з проблем особистісного та професійного розвитку, подолання складних життєвих ситуацій та криз, врегулювання міжособистісних стосунків;
  • використання професійно-зорієнтовані знання, уміння й навички в галузі фундаментальних розділів психології для дослідження психічних процесів, станів, індивідуально-психологічних та типологічних особливостей особистості;
  • використання професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення практичних завдань у галузі психології та відкриття власної практики.

Дисципліни спеціалізації:

  • психологія індивідуальних відмінностей;
  • психологія акультурації та адаптації особистості;
  • психопатологія і міжособистісні відносини;
  • профілактика психічних розладів;
  • прикладна когнітивна психологія;
  • відображення та інтерпретація поведінкових даних;
  • управління конфліктом – переговорами та посередництвом.
18 05/2019
10:00
Зустріч
16 04/2019
11:40
Зустріч
03 04/2019
11:40
Зустріч
06 03/2019
10:00
Зустріч
27 02/2019
13:15
Зустріч
26 02/2019
13:15
Майстер-клас