Промислове і цивільне будівництво

Спеціалізація "Промислове і цивільне будівництво"

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань для розв’язування завдань, які постають перед капітальним будівництвом:

  • зниження матеріаломісткості продукції, економне використання сировини, енергоресурсів, металу, цементу та інших будівельних матеріалів;
  • зниження вартості будівництва будівель і споруд, підвищення рівня індустріалізації будівельного виробництва і скорочення капіталовкладень на одиницю введення в дію потужностей в період їх будівництва та експлуатації;
  • організація і технологія будівельного виробництва.

Дисципліни спеціалізації:

  • будівельні конструкції (поглиблений курс): залізобетонні і кам’яні, металеві конструкції, конструкції з деревини і пластмас;
  • основи і фундаменти (поглиблений курс);
  • технологія будівельного виробництва;
  • зведення і монтаж будівель і споруд;
  • організація та економіка будівництва.