Підприємницька діяльність

Спеціалізація «Підприємницька діяльність»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з бізнес-моделювання, інвестування, аналітики бізнес-процесів, логістики підприємства, інформаційної підтримки бізнесу, міжнародного та соціально відповідального підприємництва.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

 • визначати мету, завдання діяльності та структуру управління підприємством;
 • готувати необхідні документи для реєстрації власного підприємства та складати перспективні бізнес-плани розвитку власного бізнесу;
 • визначати потребу у фінансових ресурсах для започаткування підприємницької діяльності;
 • володіти методами управління підприємницькою діяльністю, що дозволить швидко приймати обґрунтовані економічні рішення та генерувати нові підприємницькі ідеї, виходячи за межі стандартних процедур, але діючи при цьому в існуючому правовому полі;
 • розраховувати основні показники виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;
 • вести пошук шляхів, методів і засобів підвищення ефективності використання наявних та залучених ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності;
 • оцінювати вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства і на цій основі формувати заходи запобігання та послаблення їхнього негативного впливу;
 • аналізувати та інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію, що міститься у звітності підприємств, і використовувати отримані дані для ухвалення ефективних управлінських рішень;
 • здійснювати економічне діагностування підприємства, аналізувати й оцінювати підприємницький потенціал;
 • управляти інноваційними процесами у підприємництві;
 • створювати і налагоджувати внутрішній економічний механізм підприємства, системно проектувати управління матеріальними і фінансовими потоками на основі ІТ.

Дисципліни спеціалізації:

 • комерційна діяльність;
 • ризик-менеджмент;
 • фінансова діяльність суб’єктів підприємництва;
 • формування бізнес-моделі підприємства;
 • підприємництво і малий бізнес;
 • економетрика;
 • оподаткування підприємства;
 • організація діяльності підприємства;
 • правові засади підприємницької діяльності;
 • бізнес-планування.