Педагогічна психологія

Спеціалізація «Педагогічна психологія»

(з отриманням додаткової кваліфікації – вчитель англійської мови та літератури)

Завдання спеціалізації полягає в отриманні студентами додаткових спеціальних професійних знань для виконання професійних завдань науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі сучасної педагогіки та освіти, здатності до самостійної науково-педагогічної діяльності в умовах вищих навчальних закладів різного рівня акредитації:

 • розкриття психологічних проблем міжособистісних взаємин у педагогічному процесі;
 • оволодіння ціннісними орієнтаціями, становлення особистості як саморегулюючої системи;
 • визначення психологічних основ становлення й розвитку національної самосвідомості;
 • обрунтування психологічних проблем навчання, психології учіння, учбової діяльності.

Дисципліни спеціалізації:

 • інноваційні технології навчання та виховання у ВНЗ;
 • психологія професійного вигорання;
 • стилістка англійської мови;
 • лінгвокраїнознавство іноземної мови
 • методика викладання іноземної мови та світової літератури;
 • дидактичні системи у вищій освіті;
 • педагогічна майстерність викладача вищої школи.