Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі

Спеціалізація «Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з організації комерційної діяльності, товарознавства, маркетингу послуг, реалізації цінової, товарної та асортиментної політики підприємств, електронної комерції, рекламної діяльності.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

 • здійснювати вибір товарів і формування товарних асортиментів, покупців і постачальників;
 • планувати й організовувати процеси закупівлі;
 • організовувати комерційні взаєморозрахунки;
 • організовувати рух товарів і створення системи стимулювання збуту;
 • здійснювати керування товарними запасами;
 • досліджувати й аналізувати товарні ринки;
 • досліджувати асортимент і конкурентоспроможність товарів;
 • досліджувати й моделювати бізнес-технології;
 • аналізувати і оцінювати ефективність комерційної діяльності;
 • досліджувати інформаційно-методичне забезпечення комерційної діяльності з метою її оптимізації;
 • прогнозувати кон'юнктуру товарних ринків, номенклатуру товарів;
 • розробляти стратегії комерційної діяльності підприємства на товарному ринку;
 • проектувати процеси просування й реалізація товарів на ринку;
 • прогнозувати результати комерційної діяльності підприємства.

Дисципліни спеціалізації:

 • комерційна діяльність;
 • правові засади підприємницької діяльності;
 • ризик-менеджмент;
 • товарознавство;
 • основи ЗЕД підприємства;
 • оподаткування підприємства;
 • організація діяльності підприємства.