Науково-технічний переклад

Спеціалізація «Науково-технічний переклад»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань у перекладацькій діяльності з:

 • забезпечення письмового та усного перекладів у професійному науково-технічному середовищі;
 • володіння сучасними терміносистемами науки та техніки у двомовному форматі;
 • рецензування й редагування перекладів науково-технічних текстів із використання інноваційних алгоритмів і систем перекладу;
 • укладання патентної документації мовою міжнародного спілкування (англійська);
 • професійного перекладу інструкцій, брошур, технічно-наукової, тендерної документації та ін.;
 • здійснення лінгвістичного забезпечення програмних продуктів.

Дисципліни спеціалізації:

 • міжкультурна комунікація;
 • основи інформатики та прикладної лінгвістики;
 • переклад та редагування різногалузевих текстів;
 • лексико-граматичні та стилістичні проблеми науково-технічного перекладу;
 • переклад термінології;
 • послідовний та письмовий переклад;
 • основи професійної діяльності перекладача;
 • ІТ-технології в перекладі;
 • протокол перекладача та діловий етикет;
 • переклад і редагування технічних текстів.