Міжнародний бізнес

Спеціалізація «Міжнародний бізнес»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів, зовнішньоекономічних операцій і розрахунків, корпоративного управління та міжнародного права, маркетингу, а також філософії та етики бізнесу, соціології міжнародних відносин.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

 • виконувати функції з правового, організаційного, інформаційно-аналітичного, облікового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
 • організовувати дипломатичну роботу та взаємодіяти зі своїми колегами з міжнародного економічного простору в процесі зовнішньоекономічної діяльності, професійно вирішувати завдання міжнародної конкуренції;
 • здійснювати просування на світові ринки конкурентоспроможної продукції вітчизняних підприємств, розробляти маркетингові стратегії діяльності підприємств в умовах глобальної конкуренції;
 • використовувати переваги та можливості міжнародного ділового середовища, бізнес-стратегій управління та організацій;
 • вести бізнес відповідно до культурного контексту і особливостей різних регіонів світу;
 • виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики;
 • здійснювати комплексний аналіз міжнародного середовища компаній, моніторинг їх основних конкурентів на ринку, моделювати ринкові ситуації з урахуванням міжнародної конкурентоспроможності товарів.

Дисципліни спеціалізації:

 • методи прийняття управлінських рішень;
 • міжнародна бізнес-аналітика;
 • ціноутворення на світових товарних ринках;
 • розрахунки та платежі у міжнародному бізнесі;
 • страхування в міжнародному бізнесі;
 • транснаціональні корпорації;
 • державне регулювання зовнішньої торгівлі;
 • етика міжнародного бізнесу;
 • маркетингові дослідження.