Міжнародне публічне право

Спеціалізація «Міжнародне публічне право»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з міжнародно-правового регулювання міждержавних відносин:

 • ведення справи в міжнародних судових установах та інших міжнародних інституціях, загальних і спеціалізованих, з метою розв’язання міжнародних спорів, захисту інтересів, держави, фізичних і юридичних осіб;
 • підготовка представництва держави у відносинах з іншими державами, міжнародними організаціями та органами, представництво держави у міжнародних судових установах, складення відповідних процесуальних документів; представництво у національних судових та правоохоронних органах і установах, складення відповідних процесуальних документів; представництво фізичних та юридичних осіб у міжнародних судових та арбітражних установах, складення відповідних процесуальних документів;
 • надання юридичний супроводів при укладенні комерційних угод між фізичними та приватними юридичними особами;
 • володіння джерелами міжнародного законодавства, системою, нормами та принципами міжнародного законодавства, законодавчими документами з реалізації міжнародного законодавства;
 • розроблення текстів міжнародних договорів;
 • здійснення письмового перекладу юридичних текстів та документів, усний, у т.ч. синхронний переклад.

Дисципліни спеціалізації:

 • Право міжнародної відповідальності і міжнародне правосуддя
 • Міжнародне комунікаційне право
 • Право міжнародної безпеки
 • Адвокатура в Україні і правових системах інших країн
 • Міжнародне енергетичне право