Міжнародне приватне право

Спеціалізація «Міжнародне приватне право»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з приватноправових відносин, що регулюють взаємини між державними органами, організаціями і підприємствами, громадянами в міжнародній сфері:

 • розуміння засад правового регулювання сімейних та трудових відносин за участю іноземних громадян;
 • вирішення проблем міжнародного цивільного процесу та міжнародного комерційного арбітражу;
 • володіння сучасними законодавчими прийомами і засобами регулювання цивільних відносин, ускладнених іноземними елементами передбачених в Україні;
 • вміння знаходити відповіді (та документи) щодо питань регламентації порядку і процедур розгляду спорів, які виникають або можуть виникнути у правовідносинах з іноземним елементом;
 • організація юридичного бізнесу й інші форми надання юридичних послуг, підбір оптимальних форм ведення такого бізнесу з урахуванням якнайширшого кола чинників; залучення клієнтів і побудова з ними відносини тривалої співпраці; досконале знання професійної етики та здатність керуватися нею в повсякденній діяльності;
 • аргументування власних пропозицій щодо можливого удосконалення правового регулювання відповідних відносин в українському законодавстві.

Дисципліни спеціалізації:

 • Міжнародний цивільний процес
 • Міжнародне право промислової власності
 • Нотаріальні дії в міжнародному приватному праві
 • Міжнародне митне право
 • Міжнародний комерційний арбітраж