Міжнародна економіка

Спеціалізація «Міжнародна економіка»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з управління процесами міжнародної торгівлі та зовнішньоекономічних операцій, формування стратегії розвитку підприємств і організацій, які залучені до світогосподарських процесів, розробки їх маркетингової політики, керування персоналом.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

 • розробляти проекти міжнародного економічного розвитку підприємств, банків, фінансових установ та прогнозувати ефективність їх реалізації;
 • розробляти і виконувати заходи практичної реалізації механізмів налагодження і розвитку міжнародних економічних відносин;
 • проводити аналітичну роботу щодо виявлення напрямів удосконалення міжнародної економічної діяльності організацій;
 • аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;
 • досліджувати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, і розробляти шляхи і методи досягнення цілей, які диктує глобальна економіка;
 • проводити маркетингові дослідження зарубіжних ринків;
 • розробляти стратегію розвитку підприємств;
 • обґрунтовувати можливість виконання інноваційно-інвестиційних проектів;
 • впроваджувати механізми міжнародного науково-технічного співробітництва та оцінювати їх ефективність;
 • аналізувати обліково-аналітичні завдання міжнародних комерційних операцій;
 • організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів.

Дисципліни спеціалізації:

 • економіка зарубіжних країн;
 • основи ЗЕД підприємства;
 • міжнародні фінанси;
 • управління ЗЕД;
 • економічна діагностика;
 • інтернет-економіка;
 • формування бізнес-моделі підприємства;
 • управління проектами;
 • страхування ЗЕД;
 • міжнародні організації.