Менеджмент підприємницької діяльності

Спеціалізація «Менеджмент підприємницької діяльності»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з взаємозв'язку суб'єктів і об'єктів менеджменту, моделей менеджменту, принципів та функцій управління, соціально-економічних функцій та цілей менеджменту, функцій стратегічного управління, технології управління персоналом, форм та системи оплати праці, документування управлінської діяльності, методів нормування праці різних категорій персоналу, процесів управління зайнятістю та соціального захисту населення.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

 • вільно застосовувати способи роботи з конкретними інструментами, засобами управління;
 • реалізовувати функції управління; розробляти й приймати управлінські рішення; управляти дослідженнями, розробкою, освоєнням й розподілом нововведень у відповідності з перспективними цілями;
 • виявляти найбільш пріоритетні напрями вкладення капіталу або покупки власності для отримання доходів та інших вигод на основі фінансових розрахунків ефективності проектів;
 • розробляти кадрову стратегію;
 • здійснювати нормування праці персоналу та кадрове адміністрування, організовувати підбір та відбір, розвиток, мотивування і оцінку персоналу;
 • запобігати конфліктним ситуаціям у колективах;
 • ефективно застосовувати комунікаційні навички в управлінні людськими ресурсами.

Дисципліни спеціалізації:

 • оподаткування підприємства;
 • формування бізнес-моделі підприємства;
 • технологічний менеджмент;
 • технологія створення власного бізнесу;
 • персональний менеджмент;
 • страхування;
 • інтернет-технології в бізнесі.