Менеджмент організацій і адміністрування

Спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з сучасних управлінських технологій та методів менеджменту, основ ринкової економіки та економічної стратегії діяльності організацій, прикладних принципів стратегічного управління підприємствами виробничої сфери та сфери послуг, мас-медіа, охорони здоров’я і фармації, виявлення можливостей підприємства, потреб клієнтів та забезпечення конкурентоспроможності, успіху бізнесу за ринкових умов.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

 • здійснювати планування та організацію виробництва сучасних конкурентоспроможних виробів на основі технічно-технологічного оновлення виробництва, що забезпечується поєднанням економічних та технічних знань, які набуваються у ході вивчення циклу економічних, технологічних та спеціальних (професійних) дисциплін;
 • правильно оцінювати тенденції розвитку суспільних та економічних явищ, приймати обґрунтовані управлінські рішення, здійснювати ефективне управління закладами виробничої сфери та сфери послуг;
 • обґрунтувати цінову та асортиментну політику на товари та послуги;
 • досліджувати та впроваджувати сучасні маркетингові та PR-технології;
 • досліджувати міжнародні зв’язки у сфері бізнесу;
 • застосовувати інформаційні, зокрема комп`ютерні технології у процесі управління діяльністю підприємства тощо.

Дисципліни спеціалізації:

 • організація виробництва;
 • основи проектного менеджменту;
 • управління витратами;
 • економічна діагностика;
 • мотивація в менеджменті;
 • страхування;
 • оподаткування підприємства.