Фармація, промислова фармація

Термін навчання
 • магістр – 5 років (на базі повної середньої освіти)
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускові кафедри спеціальності - кафедра фармації та кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 • вища математика і статистика;
 • біологічна фізика з фізичними методами аналізу;
 • біологія з основами генетики;
 • анатомія та фізіологія людини;
 • латинська мова;
 • мікробіологія з основами імунології;
 • інформаційні технології у фармації;
 • патологічна фізіологія;
 • органічна хімія;
 • загальна та неорганічна хімія;
 • аналітична хімія;
 • фармацевтична ботаніка;
 • біологічна хімія;
 • комп'ютерне моделювання у фармації;
 • гігієна у фармації та екологія;
 • етика і деонтологія у фармації;
 • технологія ліків;
 • безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки;
 • екстремальна медицина;
 • вступ у фармацію;
 • фармакогнозія;
 • фармакотерапія з фармакокінетикою;
 • фармакологія;
 • фармацевтична хімія;
 • фізична та колоїдна хімія;
 • фармакоекономіка;
 • ресурсознавство лікарських рослин;
 • організація та економіка фармації;
 • клінічна фармація та фармацевтична опіка;
 • фармацевтичне та медичне товарознавство;
 • фармацевтичний менеджмент і маркетинг;
 • токсикологічна та судова хімія;
 • лікарська токсикологія;
 • біофармація;
 • системи якості у фармації;
 • стандартизація лікарських засобів;
 • технологія лікарських косметичних засобів;
 • фармацевтична біотехнологія;
 • соціальна фармація;
 • охорона праці та охорона праці в галузі;
 • фармацевтичне право та законодавство.

Навчальний процес проходить в спеціалізованих кабінетах та лабораторіях.


Студенти медико-фармацевтичний факультет проходять практичну підготовку в:

 • аптеках різних регіонів України;
 • аптечних складах провідних фармацевтичних дистриб'юторів;
 • потужних фармацевтичних заводах;
 • ботанічних садах України;
 • лікувально-профілактичних закладах України;

Після повного курсу навчання випускник підготовлений до діяльності, пов’язаною з:

 • роздрібною торгівлею лікарськими засобами з аптек та їх структурних підрозділів;
 • дистрибуцією лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • виробництвом фармацевтичних і парфумерно-косметичних препаратів (засобів) у різних лікарських формах;
 • розробкою нових й удосконаленням хімічних і фармацевтичних технологій;
 • обслуговуванням та експлуатацією технологічного обладнання;
 • участю в організації виробництва як готових препаратів, так і лікарських субстанції різними методами (хімічними, мікробіологічними);
 • промоцією лікарських засобів представництв зарубіжних фармацевтичних компаній та вітчизняних виробників;
 • державним контролем лікарських засобів;
 • проведенням досліджень в судово-медичних, токсикологічних, аналітичних та науково-дослідних лабораторіях;
 • здійсненням контролю якості сировини, напівфабрикатів і кінцевої продукції.
а також адаптується до таких видів професійної діяльності:
 • природоохоронної;
 • клініко-лабораторної;
 • судово-хімічної та судово-медичної;
 • маркетингової.

Може обіймати посади:

 • фармацевта;
 • завідувача відділу;
 • заступника завідувача відділу;
 • завідувача аптеки (аптечного пункту);
 • лаборанта (фармація);
 • медичного представника.

Знання та вміння, отримані під час навчання, можуть бути використані:

 • для створення власного фармацевтичного бізнесу;
 • для відкриття і організації роботи аптеки або аптечної мережі.