Фармація, промислова фармація

Термін навчання
 • магістр – 5 років (на базі повної середньої освіти)
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускові кафедри спеціальності - кафедра фармації, кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • гігієна у фармації
 • етика і деонтологія у фармації
 • аптечна й промислова технологія лікарських заходів
 • безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
 • екстремальна медицина
 • вступ у фармацію
 • фармакогнозія
 • фармакотерапія з фармакокінетикою
 • фармакологія
 • фармацевтична хімія
 • фізична та колоїдна хімія
 • фармакоекономіка
 • організація та економіка фармації
 • клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • фармацевтичне та медичне товарознавство
 • менеджмент та маркетинг у фармації
 • токсикологічна та судова хімія
 • лікарська токсикологія
 • фармацевтичне право та законодавство
 • ресурсознавство лікарських рослин
 • біофармація
 • системи якості у фармації
 • стандартизація лікарських засобів
 • технологія лікарських косметичних засобів
 • фармацевтична біотехнологія
 • соціальна фармація
 • лікарські рослини та фітотерапія
 • патентознавство
 • методологія та логіка наукових досліджень
 • соціальна економіка у фармації
 • сучасні фармацевтичні технології
 • основи сучасної гомеопатії
 • клінічна фармакологія
 • фармакогностичний аналіз нової ЛРС
 • аспекти вікової фармакології

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти Фармацевтичного факультету проходять практичну підготовку в:

 • аптеках різних регіонів України
 • аптечних складах провідних фармацевтичних дистриб'юторів
 • потужних фармацевтичних заводах
 • ботанічних садах України
 • лікувально-профілактичних закладах України.

Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

 • роздрібною торгівлею лікарськими засобами з аптек та їх структурних підрозділів
 • дистрибуцією лікарських засобів та виробів медичного призначення
 • виробництвом фармацевтичних і парфумерно-косметичних препаратів (засобів) у різних лікарських формах
 • розробкою нових й удосконаленням хімічних і фармацевтичних технологій
 • обслуговуванням та експлуатацією технологічного обладнання
 • участю в організації виробництва як готових препаратів, так і лікарських субстанції різними методами (хімічними, мікробіологічними)
 • промоцією лікарських засобів представництв зарубіжних фармацевтичних компаній та вітчизняних виробників
 • державним контролем лікарських засобів
 • проведенням досліджень в судово-медичних, токсикологічних, аналітичних та науково-дослідних лабораторіях
 • здійсненням контролю якості сировини, напівфабрикатів і кінцевої продукції.

Випускники спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» можуть працювати на посадах:

 • фармацевта
 • завідувача відділу
 • заступника завідувача відділу
 • завідувача аптеки (аптечного пункту)
 • лаборанта (фармація)
 • медичного представника.
23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40