Туризм

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Освітній процес

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Методика викладання у вищій школі
 • Теорія і практика вищої школи
 • Організація та проектування наукових досліджень з теорії та практики міжнародного туризму
 • Наукове спілкування іноземною мовою

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (анотації):

 • Філософія та соціологія туризму
 • Еволюція туризмології в контексті глобалізації галузі туризму
 • Професійна майстерність менеджера з туризму
 • Управління якістю туристичних послуг
 • КРІ в галузі туризму
 • Актуальні питання забезпечення правового функціонування галузі туризму
 • Міжнародний туризм
 • Державне та регіональне управління в галузі туризму
 • Стратегічний менеджмент і маркетинг

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Механізми забезпечення якісного екскурсійного обслуговування на державному рівні
 • Кон'юнктура туристичного ринку
 • Аналітика процесів на міжнародному туристичному ринку
 • Оптимізація туристичної сфери України
 • Менеджмент туристичного брендингу
 • Методології та методи наукового дослідження міжнародного туристичного ринку
 • Стратегічне управління сталим розвитком галузі туризму в державі
 • Контролінг інформаційної політики туристичного підприємства
 • Програмний туроперайтинг
 • Глокалізація світових туристичних дестинацій
 • Управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства
 • Організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі
 • Кластерний аналіз галузі туризму в Україні
 • Організація фінансової та цінової політики туристичного підприємства
 • Наукове прогнозування державного розвитку в галузі туризму
 • Методологічні аспекти управління соціально-трудовими відносинами в галузі туризму
 • Відповідальне лідерство та стратегічне управління туристичним підприємством
 • Антикризовий менеджмент туристичного підприємства

Фахівець з туризму підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • управлінням, організацією туристичного бізнесу
 • наданням туристам якісних послуг (проживання, харчування, перевезення, екскурсійне обслуговування, розваги тощо)
 • міжнародним туризмом

Після закінчення навчання випускник може:

займати посади:
 • фахівця з туристичного обслуговування
 • організатора подорожей (екскурсій)
 • екскурсовода
 • фахівця з організації дозвілля
 • фахівця з розвитку сільського туризму
 • фахівця з конференц-сервісу
 • фахівця з спеціалізованого обслуговування
 • інструктора оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
 • інспектора з туризму
 • інструктор-методист з туризму
 • фахівця із туристичної безпеки
працювати:
 • туристичних агенціях, фірмах і бюро подорожей
 • апараті органів державної влади й місцевого самоврядування
 • представництвах міжнародних компаній
 • туроператорському та турагентському секторі
 • сфері міжнародного менеджменту та маркетингу
 • науково-дослідній сфері
 • рекламних агентствах
 • маркетингових, консалтингових підприємствах туристичного профілю