Туризм

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Освітній процес

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • теорія і методологія наукових досліджень в туризмі
 • методика викладання у вищій школі
 • психологія і педагогіка вищої школи
 • практикум перекладу

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки:

 • екскурсологія
 • охорона праці в галузі
 • туризмологія: теорія туризму
 • управління якістю туристичних послуг
 • управління проектами в туризмі
 • міжнародне право
 • міжнародний туризм
 • філософія туризму
 • стратегічний менеджмент і маркетинг

Для вибору студентів спеціальності "Туризм" пропонується перелік навчальних дисциплін:

 • психологія управління
 • безпека туризму
 • програмний туроперайтинг
 • економіка туризму
 • стратегія розвитку курортної справи
 • управління регіональним розвитком туризму
 • управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі
 • організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі
 • комунікативні технології в туристичному бізнесі
 • прогнозування та нівелювання ризиків в туризмі
 • теорія та методологія формування туристичного продукту
 • економічне прогнозування в туристичному бізнесі
 • планування та організація курортно-санаторного бізнесу
 • планування розвитку внутрішнього туризму
 • вдосконалення технологій менеджменту в готельно-ресторанному бізнесі
 • аналіз маркетингового серидовища в туризмі

Фахівець з туризму підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • управлінням, організацією туристичного бізнесу
 • наданням туристам якісних послуг (проживання, харчування, перевезення, екскурсійне обслуговування, розваги тощо)
 • міжнародним туризмом

Після закінчення навчання випускник може:

займати посади:
 • фахівця з туристичного обслуговування
 • організатора подорожей (екскурсій)
 • екскурсовода
 • фахівця з організації дозвілля
 • фахівця з розвитку сільського туризму
 • фахівця з конференц-сервісу
 • фахівця з спеціалізованого обслуговування
 • інструктора оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
 • інспектора з туризму
 • інструктор-методист з туризму
 • фахівця із туристичної безпеки
працювати:
 • туристичних агенціях, фірмах і бюро подорожей
 • апараті органів державної влади й місцевого самоврядування
 • представництвах міжнародних компаній
 • туроператорському та турагентському секторі
 • сфері міжнародного менеджменту та маркетингу
 • науково-дослідній сфері
 • рекламних агентствах
 • маркетингових, консалтингових підприємствах туристичного профілю
29 02/2020
10:00
Зустріч
17 12/2019
10:00
Зустріч
11 12/2019
11:40
Зустріч