Туризм

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • теорія і методологія наукових досліджень в туризмі;
 • міжнародне право;
 • психологія управління;
 • безпека туризму;
 • стратегічний менеджмент і маркетинг;
 • філософія туризму;
 • економіка туризму.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • екскурсологія;
 • управління якістю туристичних послуг;
 • туризмологія: теорія туризму;
 • програмний туроперайтинг;
 • управління проектами в туризмі;
 • міжнародний туризм;
 • стратегія розвитку курортної справи;
 • управління регіональним розвитком туризму;
 • управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі;
 • організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі.

Фахівець з туризму підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • управлінням, організацією туристичного бізнесу;
 • наданням туристам якісних послуг (проживання, харчування, перевезення, екскурсійне обслуговування, розваги тощо);
 • міжнародним туризмом.

Після повного курсу навчання може:

обіймати посади:
 • фахівця з туристичного обслуговування;
 • організатора подорожей (екскурсій);
 • екскурсовода;
 • фахівця з організації дозвілля;
 • фахівця з розвитку сільського туризму;
 • фахівця з конференц-сервісу;
 • фахівця з спеціалізованого обслуговування;
 • інструктора оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
 • інспектора з туризму;
 • інструктор-методист з туризму;
 • фахівця із туристичної безпеки.
працювати:
 • туристичних агенціях, фірмах і бюро подорожей;
 • апараті органів державної влади й місцевого самоврядування;
 • представництвах міжнародних компаній;
 • туроператорському та турагентському секторі;
 • сфері міжнародного менеджменту та маркетингу;
 • науково-дослідній сфері;
 • рекламних агентствах;
 • маркетингових, консалтингових підприємствах туристичного профілю.