Туризм

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • теорія і методологія наукових досліджень в туризмі
 • міжнародне право
 • психологія управління
 • безпека туризму
 • стратегічний менеджмент і маркетинг
 • філософія туризму
 • економіка туризму

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • екскурсологія
 • управління якістю туристичних послуг
 • туризмологія: теорія туризму
 • програмний туроперайтинг
 • управління проектами в туризмі
 • міжнародний туризм
 • стратегія розвитку курортної справи
 • управління регіональним розвитком туризму
 • управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі
 • організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі

Фахівець з туризму підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • управлінням, організацією туристичного бізнесу
 • наданням туристам якісних послуг (проживання, харчування, перевезення, екскурсійне обслуговування, розваги тощо)
 • міжнародним туризмом

Після закінчення навчання випускник може:

займати посади:
 • фахівця з туристичного обслуговування
 • організатора подорожей (екскурсій)
 • екскурсовода
 • фахівця з організації дозвілля
 • фахівця з розвитку сільського туризму
 • фахівця з конференц-сервісу
 • фахівця з спеціалізованого обслуговування
 • інструктора оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
 • інспектора з туризму
 • інструктор-методист з туризму
 • фахівця із туристичної безпеки
працювати:
 • туристичних агенціях, фірмах і бюро подорожей
 • апараті органів державної влади й місцевого самоврядування
 • представництвах міжнародних компаній
 • туроператорському та турагентському секторі
 • сфері міжнародного менеджменту та маркетингу
 • науково-дослідній сфері
 • рекламних агентствах
 • маркетингових, консалтингових підприємствах туристичного профілю