Туризм

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Магістр

Дисципліни циклу нормативної частини (силабуси):

 • Методика викладання у вищій школі
 • Теорія і практика вищої школи
 • Організація та проектування наукових досліджень з теорії та практики міжнародного туризму
 • Наукове спілкування іноземною мовою
 • Філософія та соціологія туризму
 • Еволюція туризмології в контексті глобалізації галузі туризму
 • Професійна майстерність менеджера з тризму
 • Управління якістю туристичних послуг
 • КРІ в галузі туризму
 • Актуальні питання забезпечення правового функціонування галузі туризму
 • Міжнародний туризм
 • Державне та регіональне управління в галузі туризму
 • Стратегічний менеджмент і маркетинг

Дисципліни циклу вибіркової частини (анотації):

 • Механізми забезпечення якісного екскурсійного обслуговування на державному рівні
 • Кон’юнктура туристичного ринку
 • Аналітика процесів на міжнародному туристичному ринку
 • Оптимізація туристичної сфери України
 • Менеджмент туристичного брендингу
 • Методології та методи наукового дослідження міжнародного туристичного ринку
 • Стратегічне управління сталим розвитком галузі туризму в державі
 • Контролінг інформаційної політики туристичного підприємства
 • Програмний туроперайтинг
 • Глокалізація світових туристичних дестинацій
 • Управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства
 • Організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі
 • Кластерний аналіз галузі туризму в Україні
 • Організація фінансової та цінової політики туристичного підприємства
 • Наукове прогнозування державного розвитку в галузі туризму
 • Методологічні аспекти управління соціально-трудовими відносинами в галузі туризму
 • Відповідальне лідерство та стратегічне управління туристичним підприємством
 • Антикризовий менеджмент туристичного підприємства

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти інституту міжнародних відносин проходять практичну підготовку в:

 • туристичних агенціях, фірмах і бюро подорожей
 • апараті органів державної влади й місцевого самоврядування
 • представництвах міжнародних компаній

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».


Після закінчення навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти фахівець з туризму підготовлений до діяльності та здатний виконувати професійну роботу, зазначену в Національному класифікаторі України та може займати первинні посади:

 • інструктор-методист з туризму;
 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • екскурсовод;
 • організатор туристичної і готельної діяльності;
 • фахівець з готельного обслуговування;
 • фахівець із організації дозвілля;
 • фахівець з розвитку сільського туризму;
 • фахівець із конференц-сервісу;
 • фахівець із спеціалізованого обслуговування;
 • інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
 • фахівець із туристичної безпеки;
 • інспектор з туризму.

може працювати в працювати:

 • у туристичних агенціях, фірмах і бюро подорожей;
 • в апараті органів державної влади й місцевого самоврядування;
 • у представництвах міжнародних компаній.

Після повного курсу навчання випускники можуть:

 • визначати місце країни на світовому туристичному ринку;
 • розкривати значення туристичного комплексу в економіці країни;
 • застосовувати методику ринкового аналізу розвитку туристичної індустрії різних країн світу і України зокрема;
 • оцінювати економічну ефективність туристичної діяльності;
 • обґрунтовувати напрями раціональної державної політики в сфері туризму;
 • формувати в рамках економічної і політичної глобалізації, бурхливого розвитку міжнародного туризму в світі та в Україні полікультурні якості, ціннісні орієнтації, мотиваційні установки, знання про історію і культуру, звичаї й традиції різних народів;
 • вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів;
 • здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси;
 • вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, аргументувати свою позицію.

Інститут співпрацює з представниками роботодавців:

 • ТОВ «Міжнародно-діловий центр (готель «Hilton Kyiv»)
 • Торгово-промислова палата України Апарат в ІСС Ukraine – Український Національний Комітет Міжнародної Торгової Палати
 • Туристичне агенство «Coral Travel»
 • Туристичне агенство «Сіті Тревел»
 • Туристична фірма «Навігатор Турз»
 • Туристичне агенство «Поїхали з нами»
 • Туристична фірма «Ель Стар Тревел»
 • Турагенство «MEDIAТУР»
 • Турагенство «TUI»
 • Готель «Alfavito»
 • Туроператор «Вінтаж – креативні подорожі»
 • Туристична фірма «АвесТревел»
 • Туристична фірма «ITOUR»
 • Туристична агенція «Sequoia Travel»
 • Туристична фірма «Вівтур»
 • Туристична фірма «Поїхали з нами»
 • Туристична агенція «ТУРС ТІКЕТС»
 • Туристичне агентство «Moment Travel»
 • Туристичне агентство «STRELA TRAVEL»
 • Туристичне агентство «BAYTour»
 • Туристичне агентство «Страйк-Тур»
 • Туристичне агентство «АКАДІ тур»
 • Туристичне агентство «Сіті Тревел»
 • Туристичне агентство «Артеміда»
 • Туристична фірма «Ель Стар Тревел»
 • та іншими