Політологія

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • наукове спілкування іноземною мовою
 • методологія та організація наукових досліджень міжнародних відносин

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • порівняльна політологія
 • аналіз державної політики
 • політичне прогнозування
 • міжнародні системи та глобальний розвиток
 • теорія політичних конфліктів
 • геополітика і геостратегія
 • політичний менеджмент та маркетинг
 • міжнародна та європейська безпека
 • прикладна політологія

Вибіркові дисципліни:

 • дипломатичний вимір регіональної інтеграції
 • виборчі політтехнології: порівняльний аналіз
 • економіка Європейської інтеграції
 • політичні ризики в умовах демократичної трансформації суспільства
 • державне управління й прийняття політичних рішень
 • стратегічне партнерство та асиметричні відносини
 • соціальна правова система
 • публічна і культурна дипломатія
 • регіоналізм та регіональні системи безпеки
 • стратегічні комунікації
 • еволюція та сучасні тенденції зовнішньої політики країн СНД
 • національна безпека України
 • аналіз криз та прийняття політичних рішень
 • інформаційно-аналітичне забезпечення політичних відносин

Студенти проходять практичну підготовку на базі:

 • місцевих органів державної влади
 • комітету з питань європейської інтеграції
 • представництвах політичних партій і міжнародних організацій

Після закінчення навчання фахівець з політології

підготовлений до діяльності:
 • аналітичної, експертної, представницької
 • політико-технологічної
 • політико-консультаційної
 • політико-організаційної
 • політико-проектувальної (стратегічне планування державної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях)
 • науково-дослідної (в державних і приватних установах)
 • викладацької (у вищих навчальних закладах)
може працювати в:
 • апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України
 • центральних органах виконавчої влади
 • регіональних структурах державної влади, органах місцевого самоврядування
 • структурах політичних партій
 • науково-дослідних інститутах
 • засобах масової інформації
може займати посади:
 • політолога, експерта із суспільно-політичних питань
 • помічника, радника депутата
 • політтехнолога
 • керівника аналітичного підрозділу
 • голови політичної партії, організації
 • громадського, політичного діяча
 • начальника відділу, служби, референта, головного фахівця (місцевих органів державної влади і в органах місцевого самоврядування)