Політологія

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми:

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • наукове спілкування іноземною мовою
 • методологія та організація наукових досліджень міжнародних відносин
 • порівняльна політологія
 • аналіз державної політики
 • політичне прогнозування
 • міжнародні системи та глобальний розвиток
 • теорія політичних конфліктів
 • геополітика і геостратегія
 • політичний менеджмент та маркетинг
 • міжнародна та європейська безпека
 • прикладна політологія

Дисципліни циклу вибіркової частини:

 • дипломатичний вимір регіональної інтеграції
 • виборчі політтехнології: порівняльний аналіз
 • економіка Європейської інтеграції
 • політичні ризики в умовах демократичної трансформації суспільства
 • державне управління й прийняття політичних рішень
 • стратегічне партнерство та асиметричні відносини
 • соціальна правова система
 • публічна і культурна дипломатія
 • регіоналізм та регіональні системи безпеки
 • стратегічні комунікації
 • еволюція та сучасні тенденції зовнішньої політики країн СНД
 • національна безпека України
 • аналіз криз та прийняття політичних рішень
 • інформаційно-аналітичне забезпечення політичних відносин

Практична підготовка

Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програм практики і здійснюють професійну діяльність у сфері політології. Серед них: науково-дослідні інститути, політичні партії, громадські організації, підприємства, організації та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок управлінської, організаційної та науково-дослідницької діяльності в сфері політології, зокрема: Всеукраїнська громадська організація СД Платформа, аналітична група KievStratPro, Комітет Верховної Ради України з питань євроінтеграції, Інститут світової політики, Центр міжнародного гуманітарного права та перехідного правосуддя, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інститут всесвітньої історії НАН України та інші.

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки здійснюється перегляд освітньої програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців-політологів.

Позааудиторна діяльність

Прищепленню студентам рис громадянської відповідальності й обов’язку, патріотизму, високих моральних якостей сприяє робота «Дипломатичної вітальні», в межах якої відбуваються регулярні зустрічі з видатними українськими політиками й дипломатами, послами закордонних посольств в Україні, зокрема: перший Президент незалежної України Л.М. Кравчук, посли США, Китаю, Пакистану, ФРН, Іспанії, Естонії, Кувейту, Єгипту, Афганістану, Індії, Грузії, Великобританії, Таджикистану, Республіки Корея в Україні, Узбекистану, Словаччини, Швеції, Португалії, Координатор, Посол ОБСЄ в Україні, Директор Програми розвитку ООН в Україні.

У 2016 – 2020 н.р. перед студентами відбулись зустрічі та гостьові лекції потенційних роботодавців, представників центральних органів державної влади, міжнародних організацій, Надзвичайних та Повноважних послів іноземних держав:

Після закінчення навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти політолог підготований до діяльності:

 • аналітичної, експертної, представницької;
 • політико-технологічної;
 • політико-консультаційної;
 • політико-організаційної;
 • політико-проектувальної (стратегічне планування державної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях);
 • науково-дослідної (в державних і приватних установах);
 • викладацької (у вищих навчальних закладах).

Фахівець в сфері політологія здатний виконувати професійну роботу, зазначену в Національному класифікаторі України і може займати первинні посади:

 • професіонали в галузі філософії, історії та політології;
 • наукові співробітники (філософія, історія, політологія);
 • філософи, історики та політологи;
 • професіонали державної служби та місцевого самоврядування;
 • професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу;
 • наукові співробітники (інформаційна аналітика);
 • професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики.

може працювати в:

 • апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України;
 • центральних органах виконавчої влади;
 • регіональних структурах державної влади, органах місцевого самоврядування;
 • структурах політичних партій;
 • науково-дослідних інститутах;
 • засобах масової інформації.

може обіймати посади:

 • політолога, експерта із суспільно-політичних питань;
 • помічника, радника депутата;
 • політтехнолога;
 • керівника аналітичного підрозділу;
 • голови політичної партії, організації;
 • громадського, політичного діяча;
 • начальника відділу, служби, референта, головного фахівця (місцевих органів державної влади і в органах місцевого самоврядування).