Політологія

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми:

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

 • наукове спілкування іноземною мовою
 • методологія та організація наукових досліджень міжнародних відносин
 • порівняльна політологія
 • аналіз державної політики
 • політичне прогнозування
 • міжнародні системи та глобальний розвиток
 • теорія політичних конфліктів
 • геополітика і геостратегія
 • політичний менеджмент та маркетинг
 • міжнародна та європейська безпека
 • прикладна політологія

Дисципліни циклу вибіркової частини (силабуси):

 • дипломатичний вимір регіональної інтеграції
 • виборчі політтехнології: порівняльний аналіз
 • економіка Європейської інтеграції
 • політичні ризики в умовах демократичної трансформації суспільства
 • державне управління й прийняття політичних рішень
 • стратегічне партнерство та асиметричні відносини
 • соціальна правова система
 • публічна і культурна дипломатія
 • регіоналізм та регіональні системи безпеки
 • стратегічні комунікації
 • еволюція та сучасні тенденції зовнішньої політики країн СНД
 • національна безпека України
 • аналіз криз та прийняття політичних рішень
 • інформаційно-аналітичне забезпечення політичних відносин

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти інституту міжнародних відносин проходять практичну підготовку в:

 • апараті Верховної Ради України
 • Адміністрації Президента України
 • Кабінеті Міністрів України
 • центральних органах виконавчої влади
 • регіональних структурах державної влади, органах місцевого самоврядування
 • структурах політичних партій
 • засобах масової інформації

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».


Після закінчення навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти політолог підготований до діяльності:

 • аналітичної, експертної, представницької;
 • політико-технологічної;
 • політико-консультаційної;
 • політико-організаційної;
 • політико-проектувальної (стратегічне планування державної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях);
 • науково-дослідної (в державних і приватних установах);
 • викладацької (у вищих навчальних закладах).

Фахівець в сфері політологія здатний виконувати професійну роботу, зазначену в Національному класифікаторі України і може займати первинні посади:

 • професіонали в галузі філософії, історії та політології;
 • наукові співробітники (філософія, історія, політологія);
 • філософи, історики та політологи;
 • професіонали державної служби та місцевого самоврядування;
 • професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу;
 • наукові співробітники (інформаційна аналітика);
 • професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики.

може працювати в:

 • апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України;
 • центральних органах виконавчої влади;
 • регіональних структурах державної влади, органах місцевого самоврядування;
 • структурах політичних партій;
 • науково-дослідних інститутах;
 • засобах масової інформації.

може обіймати посади:

 • політолога, експерта із суспільно-політичних питань;
 • помічника, радника депутата;
 • політтехнолога;
 • керівника аналітичного підрозділу;
 • голови політичної партії, організації;
 • громадського, політичного діяча;
 • начальника відділу, служби, референта, головного фахівця (місцевих органів державної влади і в органах місцевого самоврядування).

Після повного курсу навчання випускники можуть:

 • вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів;
 • визначати політичні та дипломатичні ризики і переваги для держави;
 • аналізувати та оцінювати різноманітні підходи до розв’язання державно-політичних проблем;
 • аналізувати інформацію про стан політичної взаємодії між учасниками міжнародних відносин;
 • оцінювати політичні інститути та процеси;
 • проводити самостійні та групові дослідження у сфері політології;
 • обстоювати інтереси України, зокрема щодо формування політичного курсу;
 • оцінювати вплив політичної культури на прийняття політичних рішень;
 • збирати, аналізувати та узагальнювати інформацію, пов’язану з різноманітними політичними вченнями, оцінювати їхню вагомість для захисту національних інтересів України.

Інститут співпрацює з представниками роботодавців:

 • апарат Верховної Ради України
 • Міністерство закордонних справ
 • Кабінет міністрів України
 • Інститут світової політики
 • Інститут законодавства Верховної Ради України
 • Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
 • ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»
 • МГО «Міжнародний центр перспективних досліджень»
 • ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»
 • та іншими