Політологія

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра міжнародних відносин.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • порівняльна політологія;
 • аналіз державної політики;
 • політичне прогнозування.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • глобальні проблеми сучасності;
 • соціальна правова система;
 • кратологія;
 • теорія політичних конфліктів;
 • геополітика та стратегія зовнішньої політики;
 • паблік Рилейшнз;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення політичних відносин;
 • політичний менеджмент та маркетинг;
 • міжнародна та європейська безпека;
 • стратегічне партнерство та асиметричні відносини;
 • виборчі політтехнології: порівняльний аналіз;
 • політична культура та політична ідеологія;
 • партійні системи;
 • прикладна політологія.

Студенти проходять практичну підготовку на базі:

 • місцевих органів державної влади;
 • комітету з питань європейської інтеграції;
 • представництвах політичних партій і міжнародних організацій.

Після повного курсу навчання фахівець з політології

підготований до діяльності:
 • аналітичної, експертної, представницької;
 • політико-технологічної;
 • політико-консультаційної;
 • політико-організаційної;
 • політико-проектувальної (стратегічне планування державної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях);
 • науково-дослідної (в державних і приватних установах);
 • викладацької (у вищих навчальних закладах).
може працювати в:
 • апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України;
 • центральних органах виконавчої влади;
 • регіональних структурах державної влади, органах місцевого самоврядування;
 • структурах політичних партій;
 • науково-дослідних інститутах;
 • засобах масової інформації.
може обіймати посади:
 • політолога, експерта із суспільно-політичних питань;
 • помічника, радника депутата;
 • політтехнолога;
 • керівника аналітичного підрозділу;
 • голови політичної партії, організації;
 • громадського, політичного діяча;
 • начальника відділу, служби, референта, головного фахівця (місцевих органів державної влади і в органах місцевого самоврядування).