Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • методика викладання у вищій школі
 • психологія і педагогіка вищої школи
 • міжнародні системи та глобальний розвиток
 • міжнародні системи та глобальний розвиток

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки:

 • аналіз та прогнозування зовнішньої політики
 • актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин
 • міжнародна та європейська безпека
 • практикум перекладу
 • геополітика і геостратегія
 • міжнародні конфлікти
 • теорія і практика сучасної міжнародної дипломатії
 • моделювання і прогнозування в міжнародних відносинах

Для вибору студентів спеціальності "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" пропонується перелік навчальних дисциплін:

 • світовий ринок озброєнь та конверсія в МВ
 • актуальні проблеми міждержавних відносини в АТР
 • міжнародне інформаційне право
 • світова політика в ХХІ столітті: актори і процеси
 • публічна дипломатія
 • стратегічне партнерство та асиметрічні відносини
 • правове регулювання зовнішніх зносин
 • PR-інструменти в міжнародних відносинах
 • міжнародні організації та глобальні проблеми сучасності
 • еволюція та сучасні тенденції зовнішньої політики США
 • актуальні проблеми національної та міжнародної безпеки
 • регіональні проблеми та конфлікти в МВ

Після закінчення навчання фахівець з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

може працювати у:
 • посольствах
 • секретаріаті та профільних комітетах Верховної Ради України
 • міністерствах та відомствах України
 • органах державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
 • засобах масової інформації
може займати посади:
 • дипломатичного представника
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності
 • історика-політолога, політичного оглядача
 • наукового співробітника
 • перекладача

Позааудиторна діяльність

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, участь у Міжнародних і Всеукраїнських конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях:

 • «Молодий дипломат» (керівник - доцент Судак І.І.)
29 02/2020
10:00
Зустріч
17 12/2019
10:00
Зустріч
11 12/2019
11:40
Зустріч