Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 5 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Практикум перекладу
 • Методологія та організація наукових досліджень міжнародних відносин

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (анотації):

 • Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин
 • Теорія і практика сучасної міжнародної дипломатії
 • Зовнішньополітичні стратегії і доктрини
 • Міжнародні системи та глобальний розвиток
 • Механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці
 • Геополітика і геостратегія
 • Міжнародне інформаційне право
 • Теорія цивілізацій
 • Моделювання і прогнозування у сфері міжнародних відносин

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Дипломатичний вимір регіональної інтеграції
 • Світовий ринок озброєнь та конверсія в міжнародних відносинах
 • Економіка Європейської інтеграції
 • Право збройних конфліктів і Україна
 • Державне управління й прийняття зовнішньополітичних рішень
 • Стратегічне партнерство та асиметричні відносини
 • Перекладацька практика (усний переклад)
 • Публічна і культурна дипломатія
 • Регіоналізм та регіональні системи безпеки
 • Право Європейської інтеграції
 • Еволюція та сучасні тенденції зовнішньої політики країн СНД
 • Національна безпека України
 • ЄС в сучасних міжнародних відносинах
 • Перекладацька практика (письмовий переклад)

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Після закінчення навчання фахівець з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

може працювати у:
 • посольствах
 • секретаріаті та профільних комітетах Верховної Ради України
 • міністерствах та відомствах України
 • органах державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
 • засобах масової інформації
може займати посади:
 • дипломатичний представник
 • посол
 • посол з особливих доручень
 • представник Міністерства закордонних справ – керівник дипломатичного агентства
 • представник постійний
 • викладач вищих навчальних закладів
 • консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)
 • радник-посланник
 • радник (органи державної влади)
 • спеціаліст державної служби
 • молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика)

Позааудиторна діяльність

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, проблемні групи, участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях:

 • науковий гурток «Сучасні тенденції в Азійсько-тихоокеанському регіоні в ХХІ столітті» (керівник – доцент Крупеня І.М.)
 • науковий гурток «Молодий дипломат» (керівник - доцент Судак І.І.)
 • науковий гурток «Українська діаспора у світі» (керівник – доцент Мохнатюк І.О.)
 • науковий гурток «Євроатлантичні перспективи України» (керівник – доцент Рябоштан Є.В.)
 • проблемна група «Безпекові пріоритети країн в контексті нових викликів і загроз в XXI ст.» (керівник – викладач Алексанян В.І.)
 • проблемна група «Сучасні міжнародні конфлікти та їх вплив на трансформацію системи міжнародних відносин» (керівник – доцент Тараненко Г.Г.)
 • проблемна група «Міжнародне культурне співробітництво» (керівник – доцент Данник К.О.)