Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Міжнародні системи та глобальний розвиток;
 • Теоретичний семінар (Методологія досліджень міжнародних відносин);
 • Аналіз та прогнозування зовнішньої політики;
 • Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин;
 • Міжнародна та європейська безпека;
 • Геополітика і геостратегія.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Світовий ринок озброєнь та конверсія в МВ;
 • Актуальні проблеми міждержавних відносини в АТР;
 • Міжнародні конфлікти;
 • Теорія і практика сучасної міжнародної дипломатії;
 • Світова політика в ХХІ столітті: актори і процеси;
 • Публічна дипломатія;
 • Стратегічне партнерство та асиметрічні відносини;
 • Моделювання і прогнозування в міжнародних відносинах.

Після повного курсу навчання фахівець з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

може працювати у:
 • посольствах;
 • секретаріаті та профільних комітетах Верховної Ради України;
 • міністерствах та відомствах України;
 • органах державної влади;
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах;
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;
 • міжнародних організаціях;
 • засобах масової інформації.
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника;
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин;
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності;
 • історика-політолога, політичного оглядача;
 • наукового співробітника;
 • перекладача.

Позааудиторна діяльність

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях:

 • «Україна і глобалізований світ» (керівник - професор Некряч А.І.);
 • «Молодий дипломат» (керівник - доцент Судак І.І.).