Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 5 місяців
Форма навчання
 • денна

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

 • Практикум перекладу
 • Методологія та організація наукових досліджень міжнародних відносин

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (силабуси):

 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Теорія і практика вищої школи
 • Наукове спілкування іноземною мовою
 • Методологія та організація  наукових і міжнародно-політичних досліджень з теорії та практики міжнародних відносин та зовнішньої політики
 • Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин
 • Теорія і практика сучасної міжнародної дипломатії
 • Сучасні тенденції розвитку світової політики
 • Аналіз  сучасних глобальних, регіональних та локальних процесів та місце в них України
 • Механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці
 •  Міжнародні системи та глобальний розвиток
 • Геополітика і геостратегія
 • Міжнародний інформаційний простір
 • Міжнародне економічне право
 • Моделювання і прогнозування у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку
 • Педагогічна (асистентська) практика
 • Науково-дослідна практика

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Міжнародне інформаційне право
 • Методологічні підходи до аналізу регіональних аспектів сучасних міжнародних відносин
 • Актуальні проблеми міждержавних відносини в АТР
 • Світовий ринок озброєнь та конверсія в міжнародних відносинах
 • Право збройних конфліктів і Україна
 • Державне управління й прийняття зовнішньополітичних рішень
 • Міжнародний образ держави та зовнішньополітичний PR
 • Стратегічне партнерство та асиметричні відносини
 • Перекладацька практика (усний переклад)
 • Правове регулювання зовнішніх зносин
 • Методології та методи досліджень зовнішньої політики країн світу
 • Сучасні зовнішньополітичні процеси в країнах Далекого Сходу
 • Регіоналізм та регіональні системи безпеки
 • Еволюція та сучасні тенденції зовнішньої політики США
 • Національна безпека України
 • Актуальні процеси в країнах Північної Африки та Близького Сходу
 • ЄС в сучасних міжнародних відносинах
 • Перекладацька практика (письмовий переклад)

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти інституту міжнародних відносин проходять практичну підготовку в:

 • посольствах
 • секретаріаті Верховної ради України
 • міністерствах та відомствах України
 • органах державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
 • засобах масової інформації

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».


Після закінчення навчання фахівець з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

може працювати у:
 • посольствах
 • секретаріаті та профільних комітетах Верховної Ради України
 • міністерствах та відомствах України
 • органах державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
 • засобах масової інформації
може займати посади:
 • дипломатичний представник
 • посол
 • посол з особливих доручень
 • представник Міністерства закордонних справ – керівник дипломатичного агентства
 • представник постійний
 • викладач вищих навчальних закладів
 • консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)
 • радник-посланник
 • радник (органи державної влади)
 • спеціаліст державної служби
 • молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика)

Після повного курсу навчання випускники можуть:

 • вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів;
 • досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації;
 • здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси;
 • збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, міжнародних комунікацій;
 • вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору;
 • відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності;
 • мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, пошуку необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів;
 • самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за командну роботу;
 • проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.

Інститут співпрацює з представниками роботодавців:

 • Комітет ВРУ України з питань інтеграції України з ЄС
 • Міністерство закордонних справ України
 • Громадська організація «Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння»
 • ДУ «Інститут всесвітньої історії» НАН України
 • Громадська організація «Інститут світової політики»
 • Посольство Малайзії в Україні
 • ДУ «Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І.Ф. Кураса» НАН України
 • Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»
 • ТОВ «Старкі - індастрі» (відділ міжнародного співробітництва)
 • ГО «АОКС- Україна»
 • та іншими.