Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • методика викладання у вищій школі
 • психологія і педагогіка вищої школи
 • міжнародні системи та глобальний розвиток
 • теоретичний семінар (Методологія досліджень міжнародних відносин)

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки:

 • аналіз та прогнозування зовнішньої політики
 • актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин
 • міжнародна та європейська безпека
 • практикум перекладу
 • геополітика і геостратегія
 • міжнародні конфлікти
 • теорія і практика сучасної міжнародної дипломатії
 • моделювання і прогнозування в міжнародних відносинах

Вибіркові дисципліни:

 • міжнародне інформаційне право
 • актуальні проблеми міждержавних відносини в АТР
 • світовий ринок озброєнь та конверсія в МВ
 • міжнародний тероризм в світовій політиці
 • державне управління й прийняття зовнішньополітичних рішень
 • лобістська діяльність в міжнародних відносинах
 • стратегічне партнерство та асиметричні відносини
 • перекладацька практика (усний переклад)
 • дипломатична служба та сучасне дипломатичне право
 • політика країн Далекого Сходу
 • публічна дипломатія
 • еволюція та сучасні тенденції зовнішньої політики США
 • національна безпека України
 • політика країн Північної Африки та Близького Сходу
 • інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах
 • перекладацька практика (письмовий переклад)

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Після закінчення навчання фахівець з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

може працювати у:
 • посольствах
 • секретаріаті та профільних комітетах Верховної Ради України
 • міністерствах та відомствах України
 • органах державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
 • засобах масової інформації
може займати посади:
 • дипломатичного представника
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності
 • історика-політолога, політичного оглядача
 • наукового співробітника
 • перекладача

Позааудиторна діяльність

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, участь у Міжнародних і Всеукраїнських конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях:

 • «Молодий дипломат» (керівник - доцент Судак І.І.)
26 09/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч