Міжнародні економічні відносини

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • наукове спілкування іноземною мовою
 • методика викладання у вищій школі
 • теорія і практика вищої школи
 • інформаційні системи і технології в управлінні МЕВ
 • методи та методологія наукових досліджень у галузі міжнародних економічних відносин

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • міжнародний аудит
 • стратегічний менеджмент
 • глобальні проблеми світового господарства й міжнародних економічних відносин
 • методологія дослідження світової кон'юнктури
 • міжнародне економічне право
 • глобальна макроекономічна політика
 • бізнес-планування та бізнес-моделювання в системі світогосподарських відносин
 • транснаціоналізація світової економіки
 • методологія формування інституціонального механізму регулювання міжнародного поділу праці

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • філософія бізнесу
 • управління командами
 • міжнародний бізнес
 • політичні системи світу
 • методологічні підходи до оцінки ефективності механізмів функціонування СОТ
 • моніторинг і методологія дослідження розвитку сівтового господарства в умовах нової економіки
 • європейська інтеграція: політичний і правовий аспект
 • світові економічні кризи
 • внутрішній ринок ЄС
 • розвиток людського капіталу в умовах економіки знань
 • архітектура світової фінансової системи
 • торговільна політика та комерційна дипломатія
 • міжнародний податковий менеджмент
 • реіженіринг бізнес процесів
 • перекладацька практика (письмовий переклад)
 • бізнес-курс іноземної мови

Після закінчення навчання фахівець з міжнародних економічних відносин

може працювати в:
 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних і іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних, банківських структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
може займати посади:
 • дипломатичного представника
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності
 • менеджера банківської та біржової системи
 • наукового співробітника
 • перекладача

Позааудиторна діяльність

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях.