Міжнародні економічні відносини

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

 • наукове спілкування іноземною мовою
 • методика викладання у вищій школі
 • теорія і практика вищої школи
 • інформаційні системи і технології в управлінні МЕВ
 • методи та методологія наукових досліджень у галузі міжнародних економічних відносин

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • міжнародний аудит
 • стратегічний менеджмент
 • глобальні проблеми світового господарства й міжнародних економічних відносин
 • методологія дослідження світової кон'юнктури
 • міжнародне економічне право
 • глобальна макроекономічна політика
 • бізнес-планування та бізнес-моделювання в системі світогосподарських відносин
 • транснаціоналізація світової економіки
 • методологія формування інституціонального механізму регулювання міжнародного поділу праці

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • філософія бізнесу
 • управління командами
 • міжнародний бізнес
 • політичні системи світу
 • методологічні підходи до оцінки ефективності механізмів функціонування СОТ
 • моніторинг і методологія дослідження розвитку сівтового господарства в умовах нової економіки
 • європейська інтеграція: політичний і правовий аспект
 • світові економічні кризи
 • внутрішній ринок ЄС
 • розвиток людського капіталу в умовах економіки знань
 • архітектура світової фінансової системи
 • торговільна політика та комерційна дипломатія
 • міжнародний податковий менеджмент
 • реіженіринг бізнес процесів
 • перекладацька практика (письмовий переклад)
 • бізнес-курс іноземної мови

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти інститут міжнародних відносин проходять практичну підготовку в:

 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних та іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних, банківських структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».


Після закінчення навчання фахівець з міжнародних економічних відносин

може працювати в:
 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних і іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних, банківських структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
може займати посади:
 • дипломатичного представника
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності
 • менеджера банківської та біржової системи
 • наукового співробітника
 • перекладача

Після повного курсу навчання випускники можуть:

 • вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів;
 • збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, міжнародних комунікацій;
 • досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації;
 • розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо;
 • аналізувати і оцінювати економічне, політико-правове, соціально-культурне середовище та інфраструктуру міжнародних економічних відносин.
 • планувати стратегію виходу на зовнішні ринки, обґрунтовуючи її вибір;
 • розраховувати експортні ціни;
 • здійснювати пошук та оцінку закордонних партнерів;
 • вести підготовку і укладання міжнародних контрактів, розрахунки за ними;
 • планувати розміри податків за підсумками ЗЕД, вміти оптимізувати їх;
 • розраховувати митну вартість товару, суму мита, митних зборів, ПДВ при перевезенні товарів через кордон;
 • здійснювати операції з валютними цінностями;
 • страхувати зовнішньоекономічні операції.

Інститут співпрацює з представниками роботодавців:

 • Міністерство економіки України
 • Міністерство фінансів України
 • ТОВ «Старкі Індастрі»
 • ТОВ «Імпел Гріффін Груп»
 • ТОВ «АС Вектор»
 • ТОВ «Імпел Гріффін Груп»
 • ТОВ «Старкі Індастрі»
 • ТОВ «Світаб»
 • ТОВ «ЛуБор»
 • та іншими