Міжнародні економічні відносини

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • міжнародна та європейська безпека;
 • методологія та організація наукових досліджень у галузі міжнародних економічних відносин;
 • глобальна макроекономічна політика;
 • механізми функціонування СОТ;
 • світові економічні кризи;
 • практикум перекладу;
 • міжнародне економічне право;
 • транснаціоналізація світової економіки;
 • глобальні проблеми світового господарства й міжнародних економічних відносин.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • міжнародний бізнес;
 • європейська інтеграція: політичний і правовий аспект;
 • інноваційний менеджмент;
 • філософія бізнесу;
 • реінжиніринг бізнес-процесів;
 • внутрішній ринок ЄС;
 • міжнародний податковий менеджмент.

Після повного курсу навчання фахівець з міжнародних економічних відносин

може працювати в:
 • посольствах;
 • міністерствах і відомствах України;
 • структурних підрозділах органів державної влади;
 • вітчизняних і іноземних фірмах і представництвах;
 • комерційних, банківських структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;
 • міжнародних організаціях.
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника;
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин;
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності;
 • менеджера банківської та біржової системи;
 • наукового співробітника;
 • перекладача.

Позааудиторна діяльність

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях.