Міжнародні економічні відносини

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • методика викладання у вищій школі
 • психологія і педагогіка вищої школи
 • методологія та організація наукових досліджень у галузі міжнародних економічних відносин
 • глобальна макроекономічна політика

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • міжнародна та європейська безпека
 • механізми функціонування СОТ
 • світові економічні кризи
 • практикум перекладу
 • міжнародне економічне право
 • транснаціоналізація світової економіки
 • глобальні проблеми світового господарства й міжнародних економічних відносин

Вибіркові дисципліни:

 • міжнародний бізнес
 • європейська інтеграція: політичний і правовий аспект
 • інноваційний менеджмент
 • реінжиніринг бізнес-процесів
 • внутрішній ринок ЄС
 • міжнародний податковий менеджмент
 • перекладацька практика (усний переклад)
 • політичні системи світу
 • культурологія
 • міжнародні організації
 • сучасна зовнішньоекономічна політика зарубіжних країн
 • світова кон’юнктура
 • сучасні методи проведення наукових досліджень з МЕВ
 • перекладацька практика (письмовий переклад)

Після закінчення навчання фахівець з міжнародних економічних відносин

може працювати в:
 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних і іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних, банківських структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
може займати посади:
 • дипломатичного представника
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності
 • менеджера банківської та біржової системи
 • наукового співробітника
 • перекладача

Позааудиторна діяльність

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях.

26 09/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч