Міжнародне право

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • методика викладання у вищій школі
 • психологія і педагогіка вищої школи
 • практикум перекладу
 • методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • міжнародне торговельне право
 • міжнародне гуманітарне право
 • міжнародне кримінальне право
 • міжнародна та європейська безпека
 • міжнародне право навколишнього середовища
 • адвокатура в Україні та правових системах інших країн
 • право людини в міжнародному праві
 • міжнародний цивільний процес
 • право міжнародної відповідальності

Вибіркові дисципліни:

 • правове регулювання зовнішніх зносин
 • історія міжнародно-правових вчень про державу і право
 • міжнародне енергетичне право
 • право збройних конфліктів і Україна
 • міжнародне співробітництва в кримінальному судочинстві
 • теоретико-правові засади діяльності Міжнародного суду ООН
 • перекладацька практика (усний переклад)
 • право розв'язання міжнародних спорів
 • право Світової організації торгівлі
 • міжнародне митне право
 • міжнародне транспортне право
 • міжнародне інвестиційне право
 • міжнародне морське торговельне право
 • перекладацька практика (письмовий переклад)

Після закінчення навчання фахівець з міжнародного права

може працювати у:
 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • консалтингових і аудиторських іноземних фірмах
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
може займати посади:
 • дипломатичного представника
 • юриста-міжнародника
 • радника
 • експерта
 • фахівця-аналітика
 • політичного оглядача
 • перекладача
26 09/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч