Міжнародне право

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • право Світової організації торгівлі;
 • міжнародне торговельне право;
 • міжнародне гуманітарне право;
 • практикум перекладу;
 • методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права;
 • міжнародне валютне право;
 • міжнародне право навколишнього середовища;
 • право людини в міжнародному праві;
 • адвокатура в Україні та правових системах інших країн;
 • міжнародне правосуддя;
 • міжнародний цивільний процес;
 • право міжнародної відповідальності.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • міжнародне кримінальне право;
 • історія міжнародно-правових вчень про державу і право;
 • міжнародне трудове право;
 • міжнародна та європейська безпека;
 • правове регулювання зовнішніх зносин.

Після повного курсу навчання фахівець з міжнародного права

може працювати у:
 • посольствах;
 • міністерствах і відомствах України;
 • консалтингових і аудиторських іноземних фірмах;
 • структурних підрозділах органів державної влади;
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах;
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;
 • міжнародних організаціях.
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника;
 • юриста-міжнародника;
 • радника;
 • експерта;
 • фахівця-аналітика;
 • політичного оглядача;
 • перекладача.