Міжнародне право

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Теорія і практика вищої школи
 • Наукове спілкування іноземною мовою
 • Методологія та організація наукових і міжнародно-правових досліджень з теорії та практики міжнародного права

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Міжнародне торговельне право
 • Міжнародне судочинство
 • Міжнародне кримінальне право
 • Міжнародна та європейська безпека
 • Міжнародне право навколишнього середовища
 • Адвокатура в Україні та правових системах інших країн
 • Міжнародне митне право
 • Міжнародний цивільний процес
 • Право міжнародної відповідальності

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Права людини в міжнародному праві
 • Право СОТ
 • Історія міжнародно-правових вчень про державу і право
 • Правове регулювання спільного ринку ЄС
 • Теорія і практика Європейського Суду з прав людини
 • Міжнародне морське торговельне право
 • Право збройних конфліктів і Україна
 • Міжнародне транспортне право
 • Міжнародне співробітництва в кримінальному судочинстві
 • Міжнародне інвестиційне право
 • Право розв'язання міжнародних спорів
 • Енергетична та екологічна безпека
 • Актуальні проблеми міжнародного публічного права
 • Актуальні проблеми міжнародного приватного права

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти інституту міжнародних відносин проходять практичну підготовку в:

 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • консалтингових і аудиторських іноземних фірмах
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».


Після закінчення навчання фахівець з міжнародного права

може працювати у:
 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • консалтингових і аудиторських іноземних фірмах
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
може займати посади:
 • дипломатичного представника
 • юриста-міжнародника
 • радника
 • експерта
 • фахівця-аналітика
 • політичного оглядача
 • перекладача

Після повного курсу навчання випускники можуть:

 • вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів;
 • здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел необхідну для цього інформацію про міжнародно-правові та зовнішньополітичні події та процеси;
 • розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності;
 • проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі;
 • надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного права, національного права України та інших держав;
 • визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації;
 • здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм.

Інститут співпрацює з представниками роботодавців:

 • Комітет ВРУ України з питань інтеграції України з ЄС
 • Міністерство закордонних справ України
 • Інститут законодавства Верховної Ради України
 • Київський окружнй адміністративний суд
 • Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради
 • ГО «Центр міжнародного гуманітарного права та перехідного правосуддя»
 • ГО «Регіональний центр з прав людини»
 • ГС «Українська Гельсинська спілка з прав людини»
 • ЮФ «Marchenko Partners»
 • ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
 • ЮФ «Asters»
 • та іншими