Підприємницька фінансова діяльність

Спеціалізація «Підприємницька фінансова діяльність»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з організації фінансової діяльності підприємства, розробки поточних фінансових планів та бюджетів, визначення оптимальних шляхів та напрямків інвестиційної діяльності підприємства; здійснення фінансового контролю за відносинами підприємства з банківськими установами; аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

 • формувати і реалізувати фінансову стратегію і тактику на макро- та мікрорівні;
 • управляти доходами й витратами суб’єктів господарювання;
 • управляти грошовими потоками;
 • забезпечувати фінансовий контролінг у сфері бізнесу;
 • організовувати діяльність та функціонування міжнародних фінансових інституцій;
 • здійснювати облік та аналіз банківських операцій;
 • проводити розрахунки і складати звітність в банках та інших фінансово-кредитних установах;
 • здійснювати депозитні, кредитні та інші операції банків;
 • забезпечувати касове обслуговування клієнтів та проводити фінансово-економічні розрахунки;
 • вирішувати задачі фінансового та економічного аналізу господарської діяльності підприємства;
 • знаходити шляхи використання ресурсів підприємства;
 • розраховувати оптимізацію витрат на виробництво та проведення ефективної політики ціноутворення;
 • вирішувати проблеми конкурентоспроможності підприємств України.

Дисципліни спеціалізації:

 • фінансовий ринок;
 • фінансова статистика;
 • фінансова діяльність суб’єктів підприємництва;
 • регіональна економіка;
 • фінанси зарубіжних корпорацій;
 • підприємництво і малий бізнес;
 • економетрика;
 • оподаткування підприємства;
 • організація діяльності підприємства;
 • правові засади підприємницької діяльності;
 • бізнес-планування.