Економіка підприємства

Спеціалізація «Економіка підприємства»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з оцінки ефективності економічної діяльності суб’єктів господарської діяльності та обґрунтування прийняття управлінських рішень з вибору засобів підвищення їх результативності, оптимізації використання ресурсів та обґрунтування доцільності впровадження інноваційних та інвестиційних проектів.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

 • проводити дослідження у сфері економічних відносин (відносин, що виникають між людьми в процесі виробництва);
 • збирати, оброблювати, упорядковувати інформацію про економічні явища і процеси (для досягнення найвищих результатів підприємств і організацій);
 • аналізувати хід і результат економічної діяльності й оцінювати його успішність;
 • удосконалювати процес економічної діяльності;
 • планувати діяльність підприємства;
 • визначати систему оплати праці і види та розміри заохочень для всіх категорій працівників підприємства;
 • планувати витрати, використання ресурсів, витрат і прибутку підприємства;
 • контролювати процес виконання господарської, фінансово-господарської діяльності;
 • розраховувати потребу підприємства, організації в кадрах;
 • аналізувати причини перевитрат фонду заробітної плати;
 • розраховувати і аналізувати великі обсяги інформації, вираженої в цифрах;
 • складати економічні обґрунтування, довідки, періодичну звітність, анотації і огляди;
 • розробляти та удосконалювати методичний інструментарій і стандарти економічної роботи.

Дисципліни спеціалізації:

 • підприємництво і малий бізнес;
 • організація діяльності підприємства;
 • операційний менеджмент;
 • основи економіки праці;
 • оподаткування підприємства;
 • інвестування;
 • управління ризиками;
 • ціноутворення;
 • бізнес-планування;
 • економетрика.