Економічна безпека бізнесу

Спеціалізація «Економічна безпека бізнесу»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з управління ризиками, небезпеками та загрозами фінансово-економічної діяльності організації, застереженні їх впливу на операційні та стратегічні цілі сучасних бізнес- і некомерційних організацій.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

 • застосовувати методи управління, аналізу та контролю за станом і результатами господарської діяльності;
 • спостерігати за раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів та запобігання втратам і непродуктивним витратам;
 • проводити комплексний аналіз на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності, розробляти пропозиції з усунення чинників загроз фінансово-господарської діяльності підприємства і його підрозділів;
 • забезпечувати керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів фінансово-економічної звітності порівняною та достовірною інформацією про діяльність підприємства, його майно, зобов'язання та господарські операції, прибутки та видатки;
 • оцінювати масштаби втрат підприємств, установ і організацій внаслідок порушення прав інтелектуальної власності, недобросовісної конкуренції, промислового шпигунства, поширення комерційної таємниці і будь-яких інших видів витоку конфіденційної інформації через дії власного персоналу, конкурентів.

Дисципліни спеціалізації:

 • фінансово-економічна безпека;
 • технологія забезпечення економічної безпеки;
 • економічна діагностика;
 • оцінка бізнесу;
 • контролінг;
 • організація та управління інформаційною безпекою на підприємстві;
 • інформаційно-аналітична система безпеки.