Біржова діяльність на товарному ринку

Спеціалізація «Біржова діяльність на товарному ринку»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з організації торгівлі та біржової діяльності, з аналізу товарних ринків і конкурентоспроможності продукції різних виробників, роботи з постачальниками, формування товарного асортименту, здійснення логістичних операцій та організації товаропросування, управління товарними запасами, інформаційного та рекламного забезпечення підприємницької діяльності.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

 • здійснювати контроль за виконанням договорів, угод, контрактів, правил торгівлі та зберігання товарів;
 • здійснювати ефективний менеджмент підприємства та персоналу;
 • оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на функціонування торговельної організації;
 • формувати інформаційне середовища якості і безпечності товарів, товарної асортиментної структури, правове поле здійснення торговельно-технологічного процесу;
 • приймати оперативні рішення в межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товароруху;
 • оцінювати якість основних груп послуг у ринкових умовах з урахуванням чинної законодавчої бази, створювати або вдосконалювати послуги з метою захисту інтересів споживачів;
 • розпізнавати ринкові і внутрішні сигнали, оцінювати ефективні можливості зовнішнього зростання і організаційно-структурних змін та економічно обґрунтувати відповідні проекти;
 • розробляти та удосконалювати методичний інструментарій і стандарти економічної роботи, вивчення і впровадження передового досвіду з організації торгівлі та біржової діяльності.

Дисципліни спеціалізації:

 • аналіз фінансових ринків;
 • біржове право;
 • основи біржової діяльності;
 • управління витратами;
 • підприємництво і малий бізнес;
 • товарознавство;
 • основи інвестиційного аналізу;
 • біржові операції;
 • біржовий маркетинг;
 • основи ЗЕД підприємства.