Середня освіта (Мова й література (Англійська))

Середня освіта (Мова й література (Англійська))

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань у викладацькій, організаційно-виховній та науково-дослідній діяльності:

 • проведення комунікативно-спрямованих занять з англійської мови та зарубіжної літератури із використанням інтерактивних методів навчання та сучасних прийомів активізації навчального процесу;
 • використання інноваційних методичних і педагогічних ідей, підходів до навчально-виховного процесу в сучасних особистісно-зорієнтованих, розвивальних, креативних технологіях навчання у середній школі;
 • планування різних форм організації навчання; проектування процесу навчання як системи взаємопов’язаних окремих ланок (навчальних занять), змістовно і логічно пов’язаних між собою;
 • використання інформаційно-комунікаційних технології (ІКТ) для забезпечення навчально-виховного процесу (створення текстових документів, малюнків, презентацій, комп’ютерних графічних об’єктів, Flash-анімації тощо);
 • володіння системою методичних прийомів для введення учнів у ситуацію міжкультурної комунікації, створеної у навчальних умовах;
 • вміння інтерпретувати зміст текстів зарубіжної художньої літератури та аналізувати мову і стиль, поетику художнього слова;
 • реалізація знань у різних сферах мовознавчих і літературознавчих досліджень (гендерні студії, мультикультурні студії, компаративістика, наратологія) при виборі стратегій та методик викладання, які відповідають викликам сучасної середньої школи.

Дисципліни спеціалізації:

 • порівняльна професійна педагогіка;
 • сучасна методика викладання англійської мови та зарубіжної літератури в школі;
 • інноваційні педагогічні та інформаційні технології в освіті і науці;
 • інтерактивні технології навчання іноземних мов і зарубіжної літератури в школі;
 • сучасні лінгводискурсивні дослідження;;
 • компаративний метод аналізу літературного тексту;
 • література Англії та США в постмодерністській парадигмі;
 • основи педагогічної майстерності;
 • культура мовлення та педагогічна риторика.