Адміністративне та фінансове право

Спеціалізація «Адміністративне та фінансове право»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з особливостей суспільних відносин, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного та самоврядного управління у сферах економічного, соціально-культурного та адміністративно-політичного розвитку; суспільні відносини, що складаються у сфері формування, розподілу і використання коштів публічних грошових фондів.

Уміння:

 • визначати систему принципів адміністративної діяльності;
 • визначати сутність адміністративного права, його зв’язок з державним управлінням;
 • формувати власну думку щодо діючого адміністративного законодавства;
 • визначати функції та принципи державного управління;
 • характеризувати поняття й види адміністративного примусу та адміністративної відповідальності;
 • розуміти способи забезпечення законності в державному управлінні та спеціальні адміністративно-правові режими;
 • визначати особливості міжгалузевого державного управління;
 • користуватися обсягом знань з курсу, володіти відповідним понятійним апаратом;
 • формувати цілісне уявлення про історичний розвиток фінансового права та проблеми, які існують сьогодні щодо його предмету та методу;
 • визначати недоліки чинного законодавства, що врегульовує фінансові відносини;
 • виділяти проблемні питання фінансового права, фінансового процесу та визначити шляхи його розвитку;
 • впроваджувати до вітчизняного контексту позитивний досвід зарубіжних країн у галузі фінансового права;
 • визначати проблеми фінансового права, формувати зміни до фінансового законодавства.

Дисципліни спеціалізації:

 • взаємно-правова допомога держав;
 • актуальні питання правового забезпечення безпеки суспільства та особистої безпеки громадян;
 • стандарти захисту прав людини;
 • діяльність органів юстиції України;
 • порівняльне дослідження правових культур;
 • актуальні проблеми цивільного права;
 • актуальні проблеми адміністративного права;
 • актуальні проблеми податкового права;
 • право інтелектуальної власності;
 • актуальні проблеми адміністративного судочинства;
 • актуальні питання інформаційного права.
21 05/2022
10:00
Зустріч